Kuran Meali

75 Hafızın Okuyuşuyla Meal Eşliğinde Kehf Suresi
TANITIM VİDEOSU:    
1-FATIHA SURESİ
1.FATIHA SURESİ Mekkidir, yedi âyettir. 1- Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3- O, rahmandır ve rahîmdir. 4- Ceza gününün mâlikidir. 5- (Rabbimiz!) Ancak...
2-BAKARA SURESİ
2.BAKARA SURESİ Medenidir, ikiyüz seksen alt âyettir. Rahman ve rahîm Allah adiyle 1- Elif lâm mîm. 2- Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Tokvâ sahiplerine yol göstericidir. 3- Onlar,...
3- ÂL-İ İMRAN SURESİ
3- ÂL-İ İMRAN SURESİ Medenîdir, iki yüz âyettir. (İki yüz âyettir, bütün müfessirlerce Medenîdir. İçinde İmran soyundan bahsedildiği için İmran soyu anlamına gelen Al-i İmran adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm...
4- NİSÂ SURESİ
4- NİSÂ’ SURESİ Medenîdir, yüz yetmiş altı âyettir. (Yüz yetmiş altı âyettir. 58. âyetle 176. âyeti Mekkîdir, öbürleri Medenîdir. Kadınlara ait hükümler, bu sûrede bulunduğu için kadın anlamına nisâ adiyle...
5- MÂİDE SÜRESİ
5- MÂİDE SÜRESİ Medenîdir, yüz yirmi âyettir. (Yüz yirmi âyettir. Medenîdir, ancak 3. âyetin “Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak Müslümanlığı verdim de hoşnut oldum”...
6- EN’AM SURESİ
6- EN’AM SURESİ Mekkîdir, yüz altmış beş âyettir. (Yüz altmış beş âyettir. 91. âyetten itibaren üç âyetle 151. âyetten itibaren üç âyet yani altı âyet, İbn-i Abbas’a göre Medenîdir. Ka’b...
7- Â’RAF SURESİ
7- Â’RAF SURESİ Mekkîdir, ikiyüz altı âyettir. (İki yüz altı âyettir. Yalnız 163. âyeti Medenîdir. Sûrede A’râf adı verilen yerden bahsedildiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla...
8- ENFÂL SURESİ
8- ENFÂL SURESİ Medenîdir, yetmiş beş âyettir. (Yetmiş beş âyettir. 30. âyetten itibaren yedi âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu yedi âyet Mekkîdir. Savaş ganîmetlerinden bahsedildiği için Enfâl adiyle adlanmıştır.)...
9- TEVBE SURESİ
9- TEVBE SURESİ Medenîdir, yüzyirmi dokuz âyettir. (Yüz yirmi dokuz âyettir. Bâzılarına göre sondaki iki âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu sûre hicretin dokuzuncu yılında vahyedilmiştir. Mekke, sekizinci yılda fethedilmiş...
11- HÛD SURESİ
11- HÛD SURESİ Mekkîdir, yüzyirmi üç âyettir. (Yüz yirmi üç âyettir. Bütün âyetleri Mekkîdir. Ancak Katâde’ye göre 114. âyeti Medenidir. İçinde Hûd peygamberden bahsedildiği için bu adla anılmıştır.) Rahman ve...
12- YÛSUF SURESİ
12- YÛSUF SURESİ Mekkîdir, yüz on bir âyettir. (Yüz on bir âyettir. Mekkîdir, ancak ilk üç âyetiyle 7. âyetinin Medenî olduğu İbn-i Abbas’tan rivâyet edilmiştir. Bütün sûre Yûsuf Peygamberin kıssasını...
10- YÛNUS SURESİ
10- YÛNUS SURESİ Mekkîdir, yüz dokuz âyettir. (Yüz dokuz âyettir. 93-96. âyetlerden başka bütün âyetleri Mekkîdir. Bâzılarına göre 40. âyeti de Museviler hakkındadır ve Medenîdir. İçinde Yunus Peygamberin adı geçtiği...
13- RAD SURESİ
13- RAD SURESİ Mekkîdir, Yahut Medenîdir Kırk Üç Âyettir. (30. ve 31. âyetler Hasen, İkrime ve Katâde’ ye nazaran Medenîdir. İçinde gök gürültüsünden ve gök gürültüsünün, Tanrıyı tenzîh ettiğinden bahsedildiği...
14- İBRAHİM SURESİ
14- İBRAHİM SURESİ (Mekkîdir, elli iki âyettir) (28 ve 29. âyetleri, İbn-i Abbas, Katâde ve Hasen’e göre Medenîdir, Bedir’de öldürülen Müşriklere aittir. İçinde İbrahîm Peygamberden bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.)...
Toplam 8 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »