Makaleler

Her insan fert olarak Hak ile Batıl’ın mücadele ve mücahede meydanıdır – Hizbullah HAKVERDİ
İnsan; ferdî olarak, kendini her türlü ‘şirk, küfür, haram ve münkerâttan’, yani Allah-u Teâlâ’nın ‘nehy ettiklerinden’ tamamen ‘ayırıp çıkar­malı ve soyutlamalıdır’. Aynı uygulamayı ailesi ve içinde bulunduğu toplum üzerinde de...
UCB – Kırk Hadis Şerhi – İmam Humeyni(ra)
UCB Ali b. Sevid diyor ki, Hz. Musa b. Cafer’den (as) ameli ifsad eden ucb (kendini beğenmek) hakkında sorunca, hazret şöyle buyurdu: “Ucb’un bir çok derecesi vardır. Bu derecelerden biri...
Riyadan nefret veren ve ihlâsı kazandıran rabıta-i mevttir
ÜÇÜNCÜ DÜSTURUNUZ: Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlâsta olduğuna...
İslam İnkılabı, Hüseynî ve Zeynebî mekteb’in ve mesajın, nuranî yankılanışı; ilâhî şahlanışı ve canlanışıdır!…
İSLAM İNKILABI, HÜSEYNÎ VE ZEYNEBî ‘MEKTEB’İN VE ‘MESAJ’IN, NURANÎ YANKILANIŞI; İLÂHÎ ŞAHLANIŞI VE CANLANIŞIDIR!… Asrın Fir’avn’ı ve Yezid’i olan Büyük Şeytan Amerika‘ya ve onun mahalli uşağı-kuklası olan küçük-minik şeytanlardan ve...
Alem-i İslamın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl karı değildir
Ey asırlardan beri Kur’an’ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları! Uyanınız! Alem-i İslamın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak, katiyen akıl...
Tasarım-Hiç bir milletin ordusu Hz.Mehdi(as)’nin ordusuna karşı dayanamayacaktır
BEŞİNCİ İŞARET’tir. Mühim bir sualin gayet muhtasar bir cevabıdır. Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdî geleceğine ve fesada girmiş Âlemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivâyât-ı sahiha var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır,...
Yirmiyedinci Hadis: İbadet ve Kalp Huzuru
بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی الشَّيخِ الاَجَلِّ وَ الثِّقَةِ الجَليل، مُحَمَّدِ بنّ يَعقُوبَ الکُلَينی، رضوان الله عليه، عَن عِدَّةٍ مِن اَصحابِنا؛ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ، عَن عُمَرَبنِ يزيدَ، عَن...
Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi(ra): …kâfir Rus’un bana çektirmediğini çektiriyorlar
Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi(ra)’nin değerli eseri Risale-i Nur’un Mektubat isimli kitabının On Altıncı Mektup isimli bölümünde geçen aşağıdaki bölümde Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi(ra), Rusya’da esaret altındayken görmediği zulmü Türkiye’de yaşamaktayken...
İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek için neler yapılmalıdır?
Yirmi Birinci Lem’a – İhlâs Hakkında (On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem’anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem’a olarak...
Tasarım – Zındıklar ve münafıklar, istibdad-ı mutlaka cumhuriyet nâmı vermekle…
BU GELEN KISIM ÇOK EHEMMİYETLİDİR Son sözün mühim bir parçası Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz! Risale-i Nuru ve şakirtlerini mahkûm etmek, doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-i Kur’âniye ve hakaik-i...
Hariç Kalarak/Kalınarak Yapılan Hicret – Hizbullah HAKVERDİ
“Onları nerede yakalarsanız (orada) öldürün. Onları, sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) çıkarın…”; “…De ki: Onda (o haram ayda) muharebe etmek büyük (günah)tır. (Fakat insanları) Allah yolundan men etmek, onu inkâr etmek,...
Tathir Ayeti
“Tathir Ayeti”: “… Ey Ehl-i Beyt! Muhakkak ki Allah, sizden her türlü ‘ricsi’ (kiri-pası-günahı ve eksikliği) gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister!” … Bu ayet-i kerime, Ümm’ül-Mü’minin Hz. Ümm-ü Seleme’nin...
Muhacir Allah’ın nehyettiklerinden kaçınıp ayrılan (Hicret eden) kimsedir – Hizbullah HAKVERDİ
“…Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin… Nefislerinizi (kendinizi) öldürmeyin!…”; “…Fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin… Fuhşun (zinanın) gizlisine de, açığına da yanaşmayın. Allah’ın haram kıldığı nefsi (insanı) öldürmeyin…”; “…İçki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili...
Avrupa’nın ve frenk-meşrep münafıkların desiselerine uymayın!…
Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor. Teâvüne, tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur. Şu müsbet fikr-i milliyet, İslâmiyete...
İhlâsı kıran ve riyaya sevk eden sebepler nelerdir?
İhlâsı kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbabdan iki-üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. BİRİNCİSİ: Menfaat-i maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlâsı kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o...
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123