SON YAZILAR
Anasayfa / Etiket Arşivi: türkçe meal

Etiket Arşivi: türkçe meal

40-Mü’min Suresi

40-Mü’min Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. (Bu) Kitâb’ın (Kur’ân’ın) indirilişi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm (hakkıyla bilen), günahı bağışlayan, tevbeyi kabûl eden, azâbı pek şiddetli ve çok lütuf sâhibi olan Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır. 3. (Bu) Kitâb’ın (Kur’ân’ın) indirilişi, Azîz (kudreti dâimâ üstün ... Devamını Oku »

39-Zümer Suresi

39-Zümer Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Bu) Kitâb’ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır. 2. Şübhesiz ki biz, sana bu Kitâb’ı hak ile indirdik; öyle ise (sen de) dinde O’na (karşı) ihlâslı (samîmî) bir kimse olarak Allah’a kulluk et! 3. Dikkat edin! Hâlis (gerçek) din, ancak Allah’ındır. Ondan başkasını (kendisine) dostlar edinenler ... Devamını Oku »

37-Sâffât Suresi

37-Sâffât Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. And olsun (ibâdet için) sâffât olan (saf saf dizilen meleklere, mü’minlere, âlimlere, mücâhid)lere! 2. Ve (başkalarını da) sevk ederek idâre (ve haykırarak men‘) edenlere! 3. Hem zikir (Kur’ân) okuyanlara! (And olsun!) 4. Şübhesiz ki sizin İlâhınız, gerçekten tektir. 5. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir; doğuların da Rabbidir. Güneş, senenin her ... Devamını Oku »

38-Sâd Suresi

38-Sâd Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Sâd; Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Hayır! İnkâr edenler bir gurur ve (Allah’a ve Resûlüne karşı) muhâlefet içindedirler. 3. Onlardan önce nice nesilleri (böyle zulümleri sebebiyle) helâk ettik; o zaman feryâd ettiler; (ama) artık kurtuluş zamânı değildir! 4. Buna rağmen (onlar şimdi) kendilerine içlerinden bir korkutucu gelmesine şaştılar. Ve o ... Devamını Oku »

36-Yâsîn Suresi

36-Yâsîn Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yâ, Sîn. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) Yâ-sîn, “Ey insan!” demektir ki, murâdın Resûl-i Ekrem (asm) olduğu bildirilmektedir. Bu sûre, fazîletine binâen ve onu okuyanların kalbini nurlandırdığı için ‘Kur’ân’ın kalbi’ diye isimlendirilmiştir. (Nesefî, c. 4, 5) 2. Hikmetli Kur’ân’a yemîn olsun! 3. Şübhesiz ki sen, elbette peygamberlerdensin. “Şu kasem (yemîn) işâret ... Devamını Oku »

35-Fâtır Suresi

35-Fâtır Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hamd, göklerin ve yerin Fâtır’ı (yaratıcısı), melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. “Hamd ü senâ (her türlü övgü), medih ve minnet O’na mahsustur, O’na lâyıktır. Demek ni‘metler O’nundur ve O’nun hazînesinden çıkar. Hazîne ise, dâimîdir. İşte şu kelime, şöyle müjde verip diyor ki: Ey insan! Ni‘metin zevâlinden (bitmesinden) elem çekme! ... Devamını Oku »

33-Ahzâb Suresi

33-Ahzâb Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey Peygamber! Allah’dan sakın; kâfirlere ve münâfıklara itâat etme! Şübhe yok ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. 2. Ve Rabbinden sana vahyedilene tâbi‘ ol! Şübhesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. 3. O hâlde Allah’a tevekkül et! Çünki vekîl olarak Allah yeter! 4. Allah, bir adamın içinde iki ... Devamını Oku »

34-Sebe Suresi

34-Sebe Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hamd, göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd, âhirette de O’na mahsustur. “Bütün mevcûdâtta sebeb-i medh ü senâ (övgüye vesîle) olan kemâlât (mükemmellikler) O’nundur. Öyle ise hamd (övgü) dahi O’na âiddir. Ezelden ebede kadar her kimden, her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ O’na âiddir. Çünki sebeb-i ... Devamını Oku »

29-Ankebût Suresi

29-Ankebût Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Elif, Lâm, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. İnsanlar hiç imtihân edilmeden, (sâdece) “Îmân ettik!” demeleriyle (kendi hâllerine) bırakılıvereceklerini mi sandılar? 3. And olsun ki (biz), onlardan öncekileri de imtihân ettik; Allah doğru söyleyenleri de muhakkak bilir, yalancıları da muhakkak bilir. 4. Yoksa kötülükleri yapanlar, bizden kaçacaklarını (ve kurtulacaklarını) mı ... Devamını Oku »

30-Rûm Suresi

30-Rûm Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Elif, Lâm, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) gālib geleceklerdir. Mekke müşrikleri, o günlerde kendileri gibi müşrik olan Îran Devleti’nin, ehl-i Kitab olan ... Devamını Oku »

31-Lokmân Suresi

31-Lokmân Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Elif, Lâm, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Bunlar, hikmetli Kitâb’ın (Kur’ân’ın) âyetleridir. 3. (Her âyet) iyilik edenler için bir hidâyet ve bir rahmettir. 4. Onlar ki, namazı hakkıyla edâ ederler ve zekâtı verirler; onlar, âhirete de gerçekten kat‘î olarak îmân edenlerdir. “Hasenât da (iyilikler de) ya kalb ile olur ... Devamını Oku »

32-Secde Suresi

32-Secde Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Elif, Lâm, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Bu Kitâb’ın (Kur’ân’ın) indirilmesi, ki onda şübhe yoktur, âlemlerin Rabbi tarafındandır. 3. Yoksa: “Onu (Muhammed kendisi) uydurdu” mu diyorlar? Hayır! O, senden önce kendilerine hiçbir korkutucu gelmemiş olan bir kavmi (Allah’ın azâbı ile) korkutman için, Rabbinden (sana indirilen) haktır. Tâ ki onlar ... Devamını Oku »