Anasayfa / Etiket Arşivi: türkçe meal

Etiket Arşivi: türkçe meal

74-Müddesir Suresi

MÜDDESSİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey müddessir olan ... Devamını Oku »

87-A’lâ Suresi

A'LÂ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) ... Devamını Oku »

103-Asr Sûresi

ASR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Asr’a yemîn olsun!1 ... Devamını Oku »

104-Hümeze Sûresi

HÜMEZE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hümeze olan (insanları ... Devamını Oku »

105-Fîl Sûresi

FİL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) ... Devamını Oku »

106-Kureyş Sûresi

KUREYŞ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Allah) Kureyş’i (emniyet ... Devamını Oku »

107-Mâûn Sûresi

MAUN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Dîni (hesab gününü) ... Devamını Oku »

108-Kevser Sûresi

KEVSER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) ... Devamını Oku »

109-Kâfirûn Sûresi

KAFİRUN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki: “Ey ... Devamını Oku »

110-Nasr Sûresi

NASR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Allah’ın nasr’ı (yardımı) ... Devamını Oku »

111-Tebbet Sûresi

TEBBET

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ebû Leheb’in iki ... Devamını Oku »

112-İhlâs Sûresi

İHLAS

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki; O ... Devamını Oku »

95-Tîn Sûresi

TİN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun tîn’e ... Devamını Oku »

96-Alâk Sûresi

ALAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yaratan Rabbinin ismiyle ... Devamını Oku »

97-Kadir Sûresi

KADR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhe yok ki ... Devamını Oku »

99-Zilzâl Sûresi

ZİLZAL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yer, (o şiddetli) ... Devamını Oku »

100-Âdiyât Sûresi

ADİYAT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (Allah ... Devamını Oku »

101-Kâria Sûresi

KÂRİA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. el-Kāria! (O dehşetiyle ... Devamını Oku »

102-Tekâsür Sûresi

TEKÂSÜR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Sizi tekâsür’le (o ... Devamını Oku »

91-Şems Sûresi

ŞEMS

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun şems’e ... Devamını Oku »

92-Leyl Sûresi

LEYL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (karanlığı ... Devamını Oku »

98-Beyyine Sûresi

BEYYİNE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kitab ehlinden ve ... Devamını Oku »

81-Tekvir Suresi

TEKVÎR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Güneş, tekvîr edildiği ... Devamını Oku »

82-İnfitâr Suresi

İNFİTÂR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gök, infitâr ettiği ... Devamını Oku »

83-Mutaffifin Suresi

MUTAFFİFÎN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Mutaffifîn’in (ölçü ve ... Devamını Oku »

84-İnşikâk Suresi

İNŞİKAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gök inşikāk ettiği ... Devamını Oku »

85-Bürûc Suresi

BURUC

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun bürûc ... Devamını Oku »

86-Târık Suresi

TARIK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun o ... Devamını Oku »

88-Gâşiye Suresi

ĞÂŞİYE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Ğāşiye’nin ... Devamını Oku »

89-Fecr Suresi

FECR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun fecr’e ... Devamını Oku »

90-Beled Suresi

BELED

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn ederim bu ... Devamını Oku »

69-Hâkka Suresi

HAKKA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. El-Hâkka (gerçekleşecek olan)! ... Devamını Oku »

70-Meâric Suresi

mearic

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Bir isteyici, vâki‘ ... Devamını Oku »

71-Nûh Suresi

NÛH

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhesiz ki biz ... Devamını Oku »

72-Cin Suresi

CİNN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) De ... Devamını Oku »

73-Müzemmil Suresi

MÜZZEMMİL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey müzzemmil olan ... Devamını Oku »

75-Kıyâmet Suresi

KIYAMET

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kıyâmet gününe yemîn ... Devamını Oku »

76-İnsân Suresi

İNSÂN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gerçekten insan üzerine, ... Devamını Oku »

77-Mürselât Suresi

MÜRSELÂT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (emirlerle) ... Devamını Oku »

78-Nebe Suresi

NEBE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Birbirlerine neyden (hangi ... Devamını Oku »

79-Nâziât Suresi

NÂZİ'ÂT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle ... Devamını Oku »

80-Abese Suresi

Abese

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kendisine a‘mâ bir ... Devamını Oku »

62-Cum’a Suresi

CUM'A

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde olan ve ... Devamını Oku »

63-Münâfikûn Suresi

MÜNÂFİKÛN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Münâfikūn ... Devamını Oku »

64-Teğâbûn Suresi

TEĞÂBÜN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ne var, ... Devamını Oku »

65-Talâk Suresi

TALÂK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey Peygamber! Kadınları ... Devamını Oku »

66-Tahrîm Suresi

TAHRÎM

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey Peygamber! Zevcelerinin ... Devamını Oku »

67-Mülk Suresi

MÜLK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Bütün) mülk (ve ... Devamını Oku »

68-Kalem Suresi

KALEM

1. Nûn. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. ... Devamını Oku »

58-Mücâdele Suresi

MÜCÂDELE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Kocası ... Devamını Oku »

60-Mümtehine Suresi

MÜMTEHINE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey îmân edenler! ... Devamını Oku »

61-Saff Suresi

SAFF

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ne var, ... Devamını Oku »

55-Rahmân Suresi

RAHMAN

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. O Rahmân (olan ... Devamını Oku »

56-Vâkı’a Suresi

VÂKIA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. O vâkıa (o ... Devamını Oku »

57-Hadîd Suresi

HADÎD

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ve yerde ... Devamını Oku »

52-Tûr Suresi

TUR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun Tûr ... Devamını Oku »

53-Necm Suresi

NECM

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Battığı zaman necm’e ... Devamını Oku »

54-Kamer Suresi

KAMER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kıyâmet yaklaştı ve ... Devamını Oku »

50-Kâf Suresi

kafirun

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun zâriyât’a ... Devamını Oku »

51-Zâriyât Suresi

zariyat

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun zâriyât’a ... Devamını Oku »

47-Muhammed Suresi

MUHAMMED

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. İnkâr edenler ve ... Devamını Oku »

48-Fetih Suresi

FETİH

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhesiz ki biz ... Devamını Oku »

49-Hucurât Suresi

HUCURÂT

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey îmân edenler! ... Devamını Oku »

45-Câsiye Suriye

CÂSİYE

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; ... Devamını Oku »

44-Duhan Suresi

duhan

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; ... Devamını Oku »

46-Ahkâf Suresi

AHKAF

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; ... Devamını Oku »

43-Zuhruf Suresi

ZUHRUF

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; ... Devamını Oku »

42-Şûrâ Suresi

ŞURA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. 2. ... Devamını Oku »

41-Fussılet Suresi

fussilet

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; ... Devamını Oku »

40-Mü’min Suresi

mümin

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; ... Devamını Oku »

39-Zümer Suresi

zümer

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Bu) Kitâb’ın indirilmesi, ... Devamını Oku »

37-Sâffât Suresi

saf3

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. And olsun (ibâdet ... Devamını Oku »