İslâmi Davet

SÊWİRAN- Hemû qencîyê cîhanê sirf bo suxre ya jiyan hatiye afirandin; jiyan ji bo suxre û îteatâ Xwedê hatiye afirandin. (Seyda Hizbullah Heqverdî)

SÊWİRAN- Hemû qencîyê cîhanê sirf bo suxre ya jiyan hatiye afirandin; jiyan ji bo suxre û îteatâ Xwedê hatiye afirandin. (Seyda Hizbullah Heqverdî)

SÊWİRAN- Hemû qencîyê cîhanê sirf bo suxre ya jiyan hatiye afirandin; jiyan ji bo suxre û îteatâ Xwedê hatiye afirandin. (Seyda Hizbullah Heqverdî)

Yukarı Çık