AMERİKANCI İSLAM SORGULAMASI – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ

Bismillahirrahmanirrahim

Şu muhteşem kainatı “tekvini” kanunlarıyla tanzim ve tedvir eyleyerek zi-şuur mahlukatı için teshir ve tezyin kılan; fani beşeriyeti ise, “teşrii” kanunlarıyla şeref-yab kılarak tenvir ve ibka eden Rahman-ir Rahim ve Rabbul’alemin olan Allah-u Teala (c.c.)’ya zerrat-ı mevcudat adedince minnet, şükran ve hamd-ü senalarımızı arzederiz. Ve, Mübelliğ-i Din-i İslam olan Enbiyaya, hususen “Son Nebi” ve Fahr-i Alem Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a.), Yüce Ehl-i Beytine (a.s.), Ezvac-ı Tahiratına, Eshab-ı Kiramına, her asırdaki vasilerine, İmam-ı Zaman’a ve “Hizbullahi” cemaatına katarat-ı alem sayısınca salat-ü selamlarımızı takdim ederiz.

 KİTABI OKUMAK VE İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ …

Leave a Reply