Author: İslami Davet Genre: , ,
Rating

Aşura Kültürü’nün İmam Humeynî(ra)’deki Tecellileri

BİSMİHİ TEALA

Sonsuz hamd-ü sena, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a; hadsiz salât ve selam, O’nun Resulü’nün, Ehl-i Beyti’nin, Eshabının ve tarih boyunca Öz Muhammedi İslam çizgisinde yürüyenlerin üzerine olsun.

Değerli okuyucu;

13-15 Muharrem 1417 H. Kamerî/31 Mayıs ve 1-2 Haziran 1996 Milâdî tarihleri arasında İran İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Tahran’da tertiplenen ve İslam aleminin önde gelen ilim ve fikir adamlarının ve mümtaz şahsiyetlerinin katıldığı “II. ULUSLARARASI İMAM HUMEYNÎ (ra) VE AŞURA KÜLTÜRÜ KONGRESİ”ne Üstâd Hizbullah Hakverdi tarafından sunulan bir ‘Tebliğ’ olan bu kıymetli eseri yayımlamakla mutluluk duymaktayız.

“İMAM HUMEYNÎ (ra)’NİN ŞAHSİYETİNDE AŞURA KÜLTÜRÜ’NÜN TECELLİ BOYUTLARI” başlığını taşıyan ve İmam Humeyni (ra)’nin şahsiyeti ile “AŞURA KÜLTÜRÜ”nün iç-içe/köklü ve İlahî/Kur’anî ilgi-ilişki ve tecellilerin incelendiği, tarihî süreç içerisinde ve günümüzde hayata şümullü ve kuşatıcı bir şekilde yansımasının/pratikleşmesinin irdelendiği, Nebevî Mektebin/Öz Muhammedi İslam’ın ‘Genel Hatlarının’ (kısmen ve kısaca da olsa), kesin naslarla ve delillerle sergilendiği bu eserin, camiamız için gayet müsbet faydalar ve neticeler sağlayacağı kanaatini taşıyoruz.

Eserden daha fazla faydalanabilmek ve daha net sonuçlara varabilmek için, konuların dipnotlarıyla birlikte okunmasının, hatta bazı durumlarda atıfta bulunulan kaynaklara da başvurulmasının gerekliliğini bildirirken, hepinizi Yüce Rabbi’mizin (cc) sonsuz selâmları ile selâmlıyoruz…

TEVFİK VE İNAYET ANCAK ALLAH’TANDIR.    (Yayıncıdan)

KİTABI OKUMAK VE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ …

Leave a Reply