Rating

TAKDİM

Günümüz dünyasında yaşayan insanlar, toplumu mutlu ve adilane yönetebilmek için her geçen gün bir fikir ortaya atıp yeni teoriler üretmektedir. Bu fikirler doğru bile olsa, çıkar ve menfaat odakları o fikirleri başka fikirler üreterek çürütmeye çalışmışlar ve böyle- ce hangi fikrin doğru olduğu teorisyenler  tarafından bile bilinememektedir.

Bunun başlıca sebebi fikirleri üretenlerin toplum nezdindeki güvenilir kaynaklar olmamalarıdır.

Toplum kendini yönetecek yöneticilerden ilmi yeter- lilik ve güven beklemekte olduğu için bu güne kadar doyurucu ve güvenilir fikirler bulamamış, kötünün iyisi- ne sarılmaktan başka çare görememiştir.

Yüce yaratıcı, Rabb olması hasebiyle lütuf vasfını iz- har edip eğitici ve güvenilir (Emin) insanları elçi olarak gönderir, ki kötünün iyisine sığınma zaafından insanla- rı kurtarıp iyinin en iyisine kavuştursun. Bu doğrultuda sadece teori (Ayet) göndermekle kalmayıp, bu teorileri hayat tarzı olarak yaşayan canlı örnekler de insanlığa sunmuştur Hz. Peygamberin (s.a.a) “Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır.” “Ali hak ile, hak Ali iledir.” sözü, ilmi

kaynak ve yaşam güvencesi vererek insanları en iyiye          yönlendirmiştir.

İdeal kent ve mutlu bir yaşam özleminde olan kitle- lere, yaşam örneği olan İmam Ali’yi (a.s) teorik ve pra- tik bütünlüğünde sunuyoruz. Ümit ederiz yorgun düş- müş, şaşkın yürüyen adalet özlemcilerine bu örnek yeniden dinamizm kazandırır, geleceğe daha ümitli bakan bir toplum yetişir.

Kevser Yayınları olarak bu hizmeti, alanında en uz- man kalemden okuyucularımıza sunmaktan mutluluk duyarız.

 

Tevfik Allah’tan KEVSER
KİTABI OKUMAK VE İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ …

Leave a Reply