Uyumak Tabiri Rüyada kendisini uykuda görmek, gaflettir. Bir kimse rüyada uyuduğunu yahut uyumak istediğini görse, ten-belliğe ve işsizliğe delalet eder. Bu rüya bütün insanlar hakkında iyi değildir. Ancak korku içinde bulunan yahut hakkında bir şiddet ve azabın meydana gelmesi hatırına gelen kimse hakkında iyi ve hayırlıdır. Zira uyku üzüntülü ve mahzun kimselerin üzüntüsünü ve mahzunluğunu […]

Categories: U Ü

Uyuşukluk Tabiri Rüyada elinin veya azasından bir yerinin uyuştuğunu görmek, tabirde o azanın nispet edildiği ve kendisinden de arzu ettiği bu şey hususunda yardımı terk eden ve onu rezil ve rüsva eden bir adama delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: U Ü

Uyuz Tabiri Rüyada uyuz, veba hastalığıdır. Uyuz olduğunu ve uyuzlarını kaşıdığı halde ondan sarı su ve irin gibi şeylerin çıkmadığını görmek, o kimsenin, akraba ve taallukatı tarafından gelen üzüntü, keder ve meşakkat içerisinde olmasına delalet eder. Eğer uyuz bedeninde ise zahmeti kardeşi ve geçimindendir. Uyuz sağ elinde ise zahmeti geçiminden olur. Eğer uyuz sol elinde […]

Categories: U Ü

Uyuz Tabiri Uyuz olmak; mal, çirkin söz yahut tiksinilecek bir duruma delalettir. İbn-i Şirin şöyle diyor: Uyuz olduğunu gören, zahmetle mal kazanır. Kaşıdığı yerden su çıktığını gören, yorulmadan mal elde eder. Vücuttaki uyuzun hemen iyileştiğini görmek; mal husulüne yahut üzüntüden kurtulmaya işarettir. Vücudunda uyuzdan eser kaldığını görmek; mal biriktirmeye delalet eder. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: U Ü

Uzaklık Tabiri Rüyada görülen uzaklık, zulme delalet eder. Mesafenin uzaklığı mahrumluktur. Şahısların uzaklığı, münazaaya, ölüme yahut azle delalet eder. Bazen de uzaklık yakınlığa delalet eder. Çünkü biri diğerinin zıddıdır. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: U Ü

Uzaylılar Tabiri Rüyada kendini uzaylı olarak görmek, keşfedilmemiş kişilik bölümlerini simgeler. Kendinizi uzaylı olarak görmeniz, “gerçek”i kabullenmekten kaçışınızı sembolize edebilir. Bu tarz rüyalar, aynı zamanda, tuhaf fikir ve hayal dünyasının da dışavurumu olabilir. Uzaylılar tarafından kaçırıldığını görmek, aile ve ev gibi hayattaki önemli kazanımları kaybetme korkularına işaret eder. Bu korku çevre değişikliğiyle de ilgili olabilir. […]

Categories: U Ü

Uzunluk Tabiri Rüyada uzadığını gören kimsenin, ilim ve malı artar. Rüyayı gören padişah ise, saltanatı kuvvetleşir, gidişatı güzel olur. Tüccar ise, ticaretinde kar eder. Bir kimse rüyada boyunun aşırı derecede uzadığım görse, ecelinin yaklaştığına ve bulunduğu rütbeden düşeceğine delalet eder. Bir melik rüyada boyunun uzadığını görse, o melikin ülkesi daim ve düşmanlarına galip gelir. Eğer […]

Categories: U Ü

Ücret Tabiri Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tama etmesine delalet eder. Bir kimse kaybolmuş bir şeyi toplasa yahut ücret almayı gerektiren bir iş yapsa, o kimsenin sözünde durmasına, dostluğu muhafaza etmesine ve ücretleri kazanmasına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: U Ü

Üflemek Tabiri Rüyada ateşe üflemek, fitneye delalet eder. Yere üflemek, sırları keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye delalet eder. Bir kimse rüyada bir kadının fercine üflediğini görse, Hz. Meryem’in kıssasına göre, o kadının hamile olmasına delalet eder. Et v.s. gibi şeyleri pişirmek için üflemek, menfaat kasdıyla bir şeyi tahrik etmeye delalet eder. Rüyada üflemek, […]

Categories: U Ü

Ülker yıldızı Tabiri Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde itiyad ve temkinli olan ve işini sağlam tutan ve kendisini muhafaza eden kimseye delalet eder. Ülker yıldızının yere düştüğünü görmek, o sene içerisinde koyun ve sığır gibi hayvanatın helak ve telefine ve meyvelerin az olmasına delalet eder. Sanatkarın rüyasında Ülker yıldızını görmesi, sanatının revaç ve sağlam olacağına delalet […]

Categories: U Ü