Vaaz Tabiri Rüyasında halka vaaz ettiğini gören, buna ehil ise vali olup hüküm verir, hükumet eder. Rüya sahibi emirlik makamındaysa, emirleri yerine getirilir, sözü geçer. Ulema (alimler) ve dindarlardan ise, halka ilmiyle faydalı olur. Tüccar ise, karı artar. Fakirse etraftan istifade eder. Halka vaaz vererek Hakk yoluna davet ettiğini, onlara emir ve yasakları tebliğ ettiğini […]

Categories: V

Vadi Tabiri Bol ağaçlıklı bir vadiye girdiğini gören, zengin ve kudretli bir şahısla arkadaş olup ondan hayır ve menfaat sağlar. Ağaçsız, çıplak bir vadiye girmek; bu yorumun aksidir. Bir vadide kaybolup kendisinden geriye bir şey kalmadığını gören; vefat eder. Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Büyük vadi, vezir ile tabir olunur. Kirmani’ye göre vadi, hacca delalet eder. […]

Categories: V

Vadi Tabiri Rüyada vadi görmek, zahmet ve meşakkatli yolculuğa veya itaat etmeyen sert bir insana yahut misafirin yolculuk müddetinin uzamasına delalet eder. Bazen de vadi görmek, salih amele, iyi ve helal malı infak ederek Allah (C.C.)’a yaklaşmaya delalet eder. Bazan vadi orada oturanlara veya orada ekilen ve biçilen şeylere delalet eder. Eğer vadide ağaç, çiçek […]

Categories: V

Vahdet Tabiri Rüyada görülen teklik Arabın: «Filan adam sahasında zamanının tekidir.» sözüne binaen rüya sahibinin san’atında veya görüş ve tedbirinde zamanının teki olmasına delalet eder. Teklik, zillet ve perişanlıktır. Bundan dolayı bir kimse kendisinin tek olduğunu ve yanında kimse bulunmadığını görse, perişan ve fakir olmasına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: V

Vahiy Tabiri Bilinen bir melek vasıtasıyle, kendisine vahyolunduğunu gören; şan, şeref, itibar, hayır, ilim, ni’met ve mal sahibi olur. Dini kuvvetlenir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: V

Vahşi hayvanlar Tabiri Bkz. Hayvanlar. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: V

Vaiz Tabiri Rüyada vaiz görmek, üzüntü, ağlama ve birbirini takip eden üzüntü ve kedere delalet eder. Rüyada hastanın yanına vaiz’in gelmesi, o hastanın ölümüne delalet eder. Vaiz görmek, Kur’an sünnet veya bir şeyhden insanın öğüt ve nasihat alacağı şeylere delalet eder. Bazen de vaiz görmek, kendilerinden öğüt alınacak şeylere delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: V

Vakfetmek Tabiri Rüyada malını vakfetmek, kendisiyle Allah (C.C.)’a yaklaşılacak ve vakfedilen malın miktarınca dünya ve ahiretçe itibarının artmasına sebep olacak salih amellere delalet eder. Rüyada bir kitap veya bir ev ya da bir mal vakfettiğini gören kimse, günahkarsa tevbe edeceğine, sapıklıkta ise hidayete erişeceğine, Bazen de isminin onunla anılacağı bir çocuğu olmasına delalet eder. Şayet, […]

Categories: V

Vakıa suresi Tabiri Ömer İbn-i Hattab (R.A.) buyuruyor ki: Vakıa Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan veya okunduğunu gören, dünyada zaruret ve sefalet çekmez. Ahirette zarar etmez. Cennete ilk girenlerden olur. Abdulgani buyuruyor ki: Korktuğu şeyden muhafaza olur. Rızkı ve refahı genişler. İbn-i Şirin diyor ki: Ömrünün sonunda bütün günahlarına tevbe edip, ümmetin iyileri arasına […]

Categories: V

Vali Tabiri Rüyada devlet ve hükumet adına hüküm ve nüfuz icra eden vali vb.ni görmek; izzet ve devlettir. Bazılarına göre bu rüya, devlet başkanını temsil eder. Bir rivayete göre, işlerde sebattır. Valinin veya böyle bir ida-recinin devlet başkanı olduğunu görmek; onun itibarının artacağına delalettir. Büyük hayırdır. Fakat, padişahın vali olduğunu görmek; bunun aksi ile yorumlanır. […]

Categories: V
Sayfa 1 / 41234