Polinomlarla İlgili Temel Kavramlar: a0, a1, a2, ….an-1, an  R ve n  N olmak üzere, P(x) = an xn + an-1 xn-1 + …. + a1 x + a0 şeklindeki ifadelere x değişkenine bağlı, reel katsayılı n’inci dereceden bir polinom denir. 1. an xn, an-1 xn-1, …., ak xk, ….., ayx, a0 ifadelerinin […]

A. REEL (GERÇEL) SAYI ARALIKLARI 1. Kapalı Aralık *** a < b olsun. a ve b sayıları ile bu sayıların arasındaki tüm reel (gerçel) sayıları kapsayan aralık [a, b] veya a £ x £ b, x Î IR biçiminde gösterilir ve “a, b kapalı aralığı” diye okunur. * 2. Açık Aralık ve Yarı Açık Aralık […]

ÜSLÜ SAYILAR x . an + y . an – z . an = (x + y – z) . an am . an = am + n am . bm = (a . b)m am : an = am – n KARE’NİN ALANI: A=a.a (a karenin bir kenarı) DİKDÖRTGEN’İN ALANI: A = a.b (a […]

TAM SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ (+2).(+5)=(+10) ; (+2).(-5)=(+10) Aynı işaretli iki sayının çarpımı (+2).(-5)=(-10) ; (-2)+5)=(-10) Ters işaretli iki tam sayıyı çarpmak için sayıların mutlak değerleri çarpılır ve çarpımın önüne (-) işareti yazılır. Özetlersek, aynı işaretli tam sayıların çarpımı pozitif, ters işaretli sayıların çarpımı negatif bir tam sayıdır. TAMSAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİNDE 1’İN ETKİSİ Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. […]

Bilim Adamları Tarafıdnan Sayılmış En Uzun Sayı Ve Okunuşu… 32322222322329594564654065046774274275715632245646 45464646456666647422212004589965521121115132322222 32232959456465406504677427427571563224564645464646 45666664742221200458996552112111513332322222322329 59456465406504677427427571563224564645464646456666 64742221200458996552112111513232222232232959456465 40650467742742757156322456464546464645666664742221 20045899655211211151334065046774274275715632245646 454646464566666474222120045899655211 Bu Sayını Okunuşu; üç cenquattuorquadragintillion iki yüz otuz iki centrequadragintillion iki yüz yirmi iki cendoquadragintillion iki yüz otuz iki cenunquadragintillion iki yüz otuz iki cenquadragintillion dokuz yüz elli dokuz cennovemtrigintillion dört yüz elli altı cenoctotrigintillion dört yüz […]

Ardışık sayılar, kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara denir. n:Bir Tam Sayı Ardışık Tek Sayı : 2n+2n+6 (2’şer artan ardışık çift sayı) Ardışık Sayıların Toplamı Ardışık Sayma Sayılarının Toplamı: 1 + 2 + 3….n = n * (n + 1) / 2 Ardışık Çift Doğal Sayıların Toplamı: 2+4+6+ … […]

Rassal değişken kavramının geliştirilmesi ile, sezgi yoluyla anlaşılan şans kavramı, soyutlaştırarak teorik matematik analiz alanına sokulmuş ve bu geliştirilen matematik kavram ile olasılık kuramı ve matematiksel istatistikin temeli kurulmuştur. Son birkaç yüzyılda olasılıkla ilgili matematiksel fikirler geliştirilirken rassal değişkenlerlerle ilişkili teori ve kullanım matematik kuramı biçimlerine konulmuştur. Rassal değişkenleri modern matematik görüşle tam olarak anlamak […]

p(pi) Sayısı: Kısaca bir dairenin çevresinin çapına oranı, p sayısını verir. İnsanoğlu, aslında çok önemli vazifeleri olan bu sayı üzerinde çok düşünmüştür. Yıllarca tam olarak bir değer bulamamakla beraber, gerçek değerine en yakın sonuçları kullanabilmek için çaba sarfetmişlerdir. p’ nin kronolojik gelişimine baktığımızda günümüzde dahi tam bir sonuç bulunamamıştır. Çeşitli formüller üretilmesine rağmen sadece her […]

Matematiğin bir dalı olan karmaşık analizde Mergelyan teoremi, Ermeni matematikçi Sergei Nikitoviç Mergelyan tarafından 1951’de kanıtlanmış ve Mergelyan’a ithafen isimlendirilmiş bir matematiksel sonuçtur. Mergelyan teoremi şunu ifade etmektedir: K karmaşık düzlem C ‘nin tıkız bir altkümesi olsun öyle ki C \ K ‘de bağlantılı olsun. Bu halde, bir f: K->C fonksiyonu K üzerinde sürekliyse ve […]

Mavi tıkız kümede holomorfik olan bir f fonksiyonu ve her delikte bir nokta verilsin. f’ye sadece bu üç noktada kutupları olan rasyonel fonksiyonlarla istendiği kadar yaklaşım yapılabilir. Karmaşık analizde Runge yaklaşım teoremi olarak da bilinen Runge teoremi, 1885 yılında Alman matematikçi Carl Runge tarafından kanıtlanmış bir sonuçtur. Teorem, Runge’ye ithafen isimlendirilmiştir ve şunu ifade etmektedir: […]

Sayfa 1 / 1212345...10...Son »