Suriye halkının yönetime ve orduya destek gösterileri sürüyor

http://www.islamidavet.tv/2014/02/13022014/suriye-destek-miting.flv

(52)