İslami Davet

Hicablı hanımlar, hicab kültürünün tebliğcileridir

15 Mayıs 2010 20:25

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Muhammed Ahteri, toplumdaki hicab konusuna değinerek şunları söyledi: Hicab ve iffet konusu tüm dinlerde özellikle mukaddes İslam dininde tekit edilen çok önemli konulardan biridir.

Hicab konusunun bütün Müslümanların ve mezheplerin ortak paydası olduğunu dile getirerek şunları söyledi: Hicab ve iffet tüm beşeri toplumlar arasında ahlaki konulardan sayılmıştır ve bütün insanlar bu emri mukaddes bilmektedir. İffet konusuna riayet etmek yaşamın bütün dönemlerinde özel bir fazilet ve erdem olarak bilinmiştir.

Hüccetü’l İslam Ahteri şöyle devam etti: örtünün zorunlu olduğu iffet söz, davranış ve tavırda da olmalıdır. Elbette manevi açıdan da hicab ve iffet bir kişinin kimliğini oluşturmaktadır.

Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı genel sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü: Bir çok toplumda bazı art niyetli düşünceler ve değişik kültürlerden dolayı -İslam dininde iffet ve hicaba riayet etmek zorunlu ve önemli olsa da- bu emre istenilen özen gösterilmemiştir. Ancak kendi toplumumuzda da sömürücü güçlerin istimrarlı saldırıları sonucu belli bir dönemde kötü hicaba duçar olduk.

İngiltere gibi sömürü güçleri İran’daki Rıza han gibi (başka İslam ülkelerinde de Rıza Han gibi şahıslar vasıtasıyla bu iş gerçekleştirilmiştir) bazı diktatörler aracılığıyla iffetsizlik ve hicabsızlığı toplumda yaymışlardır. Elbette İran İslam inkılâbından sonra İran da hicaba oldukça önem verilmiş, ancak zamanla düşmanların kültürel saldırıları sonucu bu emir sıradanlaşarak önemini yitirmeye başlamıştır.

Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel sekreteri şöyle devam etti: toplumlarda iffet ve hicabın yaygınlaşması için bu konu bilimsel, tebliği ve mantık çerçevesinde analiz edilerek incelenmelidir.

İffetsizlik ve hicabsızlığın zarar ve sonuçlarını ailelere güzel bir şekilde anlatılması gerektiği hakkında ise şunları söyledi: Hicablı hanımefendiler hicab kültürünün toplumda yaygınlaştırılması için en üstün model ve numunedirler ve bu alanda genç nesle çok güzel etki bırakabilirler.

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Ahteri yetkililerin bu alandaki vazifelerine de değinerek şunları söyledi: yetkililer ve görevliler bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşmalı kamu, üniversite ve kültürel kuruluşlar da hicab kültürünü yaymalıdırlar.

Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel sekreteri Muhammed Hasan Ahteri son olarak şunları söyledi: İffet ve hicabın felsefesi ve ona riayet etmenin hükmü doğru bir şekilde anlatılmalı ve açıklanmalıdır böylelikle hanımların toplumlarda uyanık bir bakışla bu konuya yönelmeleri sağlanmış olur.

Hicablı hanımlar, hicab kültürünün tebliğcileridir Konusuna Ait Etiketler

Yukarı Çık