Eyyamullahİslam İnkılabıİslami Şahsiyetler

Ahmed Humeyni her daim İnkîlab’ın hamisi olmuştur

Merhum Seyyid Ahmet Humeyni İslam İnkılâbından sonraki yıllarda devlet hakkında alınan kararlarda ve İslami devletin kuruluşu için atılması gereken adımlarda etkin ve önemli bir role sahipti.

İslami Şura Meclisi Adalet-Hukuk Komisyonu Üyesi Hüccetül İslam vel Müslimin Muhammet Taki Rehber, Seyyid Ahmet Humeyni’nin gençliğinden ve inkılâbın başından beri Merhum İmam’ın yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: Seyit Ahmet İslam İnkılâbı zaferle sonuçlanana kadar tüm zorluklarda babasının yanında bulunmuştur.

Muhammet Taki: İslam İnkılâbı zaferinden sonraki yıllarda Seyit Ahmet devlet ve düzen hakkında alınacak kararlarda ve İslami Devlet’in kuruluşu için atılması gereken adımlarda etkin ve önemli bir role ve İmam’ın isteklerinin yerine getirilmesi hususunda girişimci bir yapıya sahipti dedi.

İsfahan Milletvekili Muhammet Taki Rehber, Hacı Seyyid Ahmetin yokluğunun İslam İnkılâbı için büyük bir kayıp olduğunu belirterek: Seyit Ahmet’in kişiliği farklı açılardan incelenerek halka tekrar tekrar anlatılması gerekir. Onun inkılab için önemli bir güç olduğu ve merhum İmam’ın bedeninden bir parça olduğu hatırlatılmalıdır dedi.

Hüccetül İslam Rehber son olarak şunları söyledi: Bazı asilzadeler inkılâbın ve devletin asıl hedefi ve yolundan saptılar ama Seyyid Ahmet Humeyni her zaman merhum İmam’ın çizgisinde, inkılâbın hamisi ve sorunları halleden kişi olmuştur.

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 15 Aralık 2019 (41) içerik yüklenmiştir.