İslami Davet

Tasarım-Çabuk yeise inkılâp eden hamiyet, hamiyet değildir

Suâl: “Biz me’yus olduk; daha ne vakit bize gelecektir?”
Cevap: Yeis, aczden gelir. Yeis, mâni-i herkemâldir. Hamiyet ise, şiddet-i mevânia karşı şiddetle metânet etmektir. Halbuki şu zaman, mümteniât-ı âdiyeyi mümkün derecesine indiriyor. Çabuk yeise inkılâp eden hamiyet, hamiyet değildir. Ben, sizi tenbellikten kurtarmak için, kabahatlerinizi gösteririm. Ona çabuk gelmek istiyorsanız, işte mârifet ve fazîletten demiryolunu yapınız; tâ ki, meşrûtiyet, medeniyet denilen şimendifer-i kemâlâta binip ve terakkiyât tohumlarını bindirerek, kısa bir zamanda mânilerden kurtulup geçerek size selâm etsin. Siz ne kadar yolu acele ile yapsanız, o da o derece acele ile gelecektir.
Kaynak: Risale-i Nur Külliyatı’ndan… Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 30

yeis-acz-hamiyet

Tasarım-Çabuk yeise inkılâp eden hamiyet, hamiyet değildir Konusuna Ait Etiketler

Yukarı Çık