İslami Davet

Ramazan Ayı Dersleri

24 Haziran 2017 0:36

Her varlık, bir hedef ve kemal için yaratılmıştır. Hurma çekirdeği hurma ağacı olmak ve hurma vermek için yaratılmıştır. Bununla da beşerin hurma yemesi, Allah’ı tanıyan ve kabullenen biri olması ve de hurma yedikten sonra “Allah-u Ekber” demesi amaçlanmıştır. Gül tohumunun kemali de gül ağacı olması, müminlere gül vermesi ve güzelliğinden müminlerin lezzet almasıdır. Bu güzel gülü görünce, yaratıcısını övmek gerekir. Gerçekten...

23 Haziran 2017 5:30

7. Ders Bismillahirrahmanirrahim Ve rahmetim (bu dünyada) her şeyi kaplamıştır. Fakat (ahirette) çekinenleri, zekât verenleri ve ayetlerime inananları ancak rahmetime mazhar kılacağım. Onlar ki, yanlarında bulunan Tevrat’ta ve İncil’de yazılmış olarak bulacakları şeriat sahibi ümmî peygambere uyarlar ve o kendilerine iyiliği emredip kötülükten nehyeder; temiz şeyleri onlara helâl edip, pis ve kötü şeyleri haram eder ve sırtlarındaki ağır yükleri indirir. Bağlandıkları zincirleri...

14 Haziran 2017 0:45

Usul-i Kâfi’de Emirü’l-Müminin’den (a.s) nakledilen bir hadis-i şerifte, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, imanın şubelerinden ikisi olarak beyan edilmiştir. Bu iki şubeye sahip olmayan bir insanın, imanının esas rüknü yok demektir. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak önemli ilâhî farizalardan olup İslâm dininin zaruriyatındandır. İyiliği emretmek ve kötülüklerden sakındırmak, Kur’ân-ı Kerim’de takriben on yerde İslâm ümmetinin iki önemli özelliği olarak zikredilmiştir. İmam...

13 Haziran 2017 1:40

Yardım Dilemek İnsanın Hayatında Bir Zarurettir “İyyake na’budu (sadece senden yardım dileriz).” ifadesi hakkında biraz daha bahsettikten sonra “ihdine’s-sırata’l-müstakim” ayetinde bahsedilen “hidayet” hakkında konuşacağız. “İyyake na’budu” kulun sadece Allah’tan yardım istediğinin ifadesidir. Acaba bu yardım dileme ibadî ve gayr-i ibadî bütün işlerde mi geçerlidir? Bunun biraz izaha ihtiyacı vardır. İbadetler dışındaki işlerde yardım dileme, beşer hayatının bir gereğidir. Beşer tek başına yaşayamaz....

11 Haziran 2017 1:26

Bahsimiz “İyyake na’budu” cümlesine gelip dayandı. Yani: Ya Rabbi, ben sadece sana ibadet ederim. Allah’ım, ben sana kul olurum. Senden başka hiç kimseden korkmam ve senden başka hiç kimseye de itaat etmem. Senden başkasına huzu göstermem. Allah’ım, mal nedir? Makam da neyin nesidir? Eş nedir? Biz, muvahhidiz!… Ya Rabbi, ben sadece sana kulluk etmek azmindeyim. Ama ben tek başıma bunu yapamam....

10 Haziran 2017 0:54

Bismillahirrahmanirrahim Allah’ım! Bizim musibetimizi, dinimizde karar kılma!… Maddî Musibetlere Tahammül Etmek Kolaydır Bela bazen mala, bazen bedene ve bazen de insanın yakınlarına nazil olmaktadır. Malı kayboluyor veya çalınıyor. Bedeni hastalanmakta, zarar görmekte, arabasıyla kaza geçirmekte, bedenine musibet nazil olmakta ve bazen de akrabalarından biri hastalanmakta veya ölmektedir. Bütün bunlarım hepsi arızî musibetlerdir. İmam (a.s) dua ederken bizlerden şöyle dememizi istiyor: “Ya Rabbi, dinimiz musibete...

9 Haziran 2017 1:52

“Elhamdülillah” cümlesinde “el” takısının cins için, “lillah” kelimesindeki “lam”ın ise aidiyet için olduğunu söylüyorlar. Yani övgü ve hamdın cinsi, sadece Allah içindir. İster zahirî olsun, ister batinî; ister dünyevî olsun, ister uhrevî, tüm nimetler karşısında hamt ve senada bulunmak Allah’a münhasırdır. Her hayır ve iyilik karşısında yapılan övgü Allah içindir; Allah’a mahsustur. Her kim her ne kadar övgüde bulunursa bulunsun,...

8 Haziran 2017 1:50

10. Ders Bismillahirrahmanirrahim Yedi gök ve yerle onlarda ne varsa hepsi O’nu noksan sıfatlardan tenzih eder ve hiçbir şey yoktur ki, O’na hamdederek O’nu noksan sıfatlardan tenzih etmesin. Yalnız siz onların tespih edişlerini anlayamazsınız. Şüphe yok ki O, azap etmede acele etmez, halimdir ve suçları örter. (İsrâ/44) Tespih, Allah’ı Tenzih ve Tahmit Etmektir Önceki derste, âlemlerin Rabbini tespih ve O’na hamdetmek hususunda sohbet ettik....

7 Haziran 2017 0:45

9. Ders Bismillahirrahmanirrahim Yedi gök ve yerle onlarda ne varsa hepsi O’nu noksan sıfatlardan tenzih eder ve hiçbir şey yoktur ki, O’na hamdederek noksan sıfatlardan tenzih etmesin. Fakat siz, onların tespih edişlerini kavramıyorsunuz. Şüphe yok O, halimdir, çok bağışlayandır. (İsrâ/44) İlk ve Son Söz Allah’ın Hamdüsenasıdır Besmele hakkında yeterince sohbet ettik. Besmele’den sonra ilk ayet “Elhamdu lillahi Rabbi’l-âlemin” (Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur)...

6 Haziran 2017 1:15

Rahimî Rahmetin Bir Şubesi Olan Hayat-ı Tayyibe Mübarek “Rahim” ismi hakkında sohbet ediyorduk. Dedik ki, rahimî rahmet, hem dünyada, hem de ahirette sadece iman ehli için söz konusudur. Allah’ın mümine dünyadaki ihsanından daha önce bahsettik. Ama şimdi Allah’ın mümine dünyada olan ihsan ve lütfünden bazı örnekler arz edeceğiz. Kur’ân’da Allah’ın mümine olan ihsanlarından biri “Hayat-ı tayyibe” (tertemiz bir yaşayış) (1) olarak...

4 Haziran 2017 1:30

6. Ders Rahman ve Rahim Olan Allah Geçen bölümde, besmelede Allah’ın Esma-i Hüsna’sından üç isim olduğunu belirttik. Önceden de işaret ettiğimiz gibi, “Allah” ismi için birtakım manalar zikredilmiştir. Rahman ve Rahim’in manasına gelince… İnsan Allah’ı rahmaniyetiyle tanımalıdır. Surelerin ilk başında yer alan besmelelerde de daima er-Rahman diyoruz. Kur’ân’ın diğer bazı yerlerinde de bu mübarek isim zikredilmiştir. O hâlde ilkönce manasını öğrenelim, sonra da...

3 Haziran 2017 1:00

5. Ders Bismilahirrahmanirrahim Görmez misin, Allah şüphe yok öyle bir mabut ki O’na secde eder ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar… ve insanların çoğu? Ve çoğu da azabı hak etmiştir ve Allah, kimi hor kılarsa, onu kutluluğa ulaştırıp ona lütuf ve ihsanda bulunan hiçbir kimse bulunamaz. Şüphe yok ki Allah, dilediğini yapar. (Hac/18) Hakk’ın Üç...

2 Haziran 2017 0:11

4. Ders: Cuma Günlerini Dininize Ayırın 4. Ders Cuma Günlerini Dininize Ayırın Halk Cuma gününde işlerini terk etmeli ve dinî hüküm ve öğretileri öğrenmek için camilerde toplanmalıdır. Haftada cuma gününü din meselelerini sorup öğrenmeğe ayırmayan Müslüman’a yazıklar olsun! Cuma günlerini akide ve inançlarınızı düzeltmeye, dinî hükümleri öğrenmeye ve maarifi tahsil etmeye ayırın. Bugün Cumadır. Sizler de işinizden gücünüzden el çekerek Allah’ın evinde toplanmış bulunuyorsunuz. Bugün İslâmî...

1 Haziran 2017 1:15

3. Ders Bismillah’ın “Ba”sındaki Kulluk Hakikati Bahsimiz “Bismillah”ın “ba” harfindeydi. Bismillah’ın “ba” harfinin manası şudur: Muvahhit mümin daima bir kul gibi davranmalıdır. Köle gibi bir başkasına ait olduğunun bilincinde olmalıdır. Zira o, Allah’ındır. Sen Allah’a aitsin. O’nun yaratığısın. Kendiliğinden hiçbir bağımsızlığın yoktur. O’nun mahkûmu ve mağlubusun; yani, O’nun iradesi altındasın. O neyi irade ederse, o olur. Sen meselâ yaşlanmamayı, zayıf ve hasta...

30 Mayıs 2017 0:32

Ramazan ayı bir aydır ki, insanlara doğruyu bildiren, doğruluğa ait apaçık delillerden ibaret olan ve hakla batılı ayırt eden Kur’ân bu ayda indirildi. İlmî Müzakere ve Marifet Tahsilinin Önemi Büyük ibadetlerden biri de, ilmî müzakerelerde bulunmaktır. Allah nasip etsin de, ömrümüzün bir bölümü ilim müzakerelerinde tükensin. Bir saatlik ilim müzakeresi, bin defa Kur’ân’ı hatmetmekten daha iyidir. İlmî müzakere, birkaç kişinin bir ayetin...

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12
Yukarı Çık