Eyyamullahİslami Şahsiyetler

Hz.Ebu Talib’in vefat yıldönümü

Hz.Ebu Talib 42 yaşından 83 yaşına kadar Hz. Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) yanında yer almış ve Peygamber Efendimiz(saa)’e kol kanat germiştir.

Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve alih) büyük hamisi Hz. Ebu Talib’in vefat yıldönümünde Kum İlmi Havzaları araştırmacılarından biri şöyle söyledi: “Tarihi belge ve bulgulara göre Hz. Ebu Talib, Emin lakaplı Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi ve oğlunun Onun vasisi olduğuna inanmakta idi ve ayrıca Hz. Abdulmuttalib ölmeden önce ona Hz. Muhammed’i koruyup kollaması için vasiyette bulunmuştur.”

Hz.Ebu Talib Araştırma Kurumu başkanı şöyle devam etti: “Biz şu ana kadar 300’den fazla Şia ve ehli sünnetin tarihi kaynaklarını inceledik buradan çıkan sonuç; Hz. Ebu Talib’in fedakârlıklarını ve kendinden geçmelerinden bahsetmektedir. Bu Şi’b-i Ebu Talip konusunda olsun veya onun ve Hz. Hatice’nin (selamullahi aleyha) öldüğü yıl – ki Hz. Resullullah o yılı hüzün yılı ilan etmişti – konusunda olsun veya yakın akrabalarını uyar ayeti gereği davet konusunda olsun; Ebu Talib kati bir şekilde Peygamber Efendimizi (Allah’ın selamı onun ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun) korumuş ve Ebu Leheb’in çok zorlu ve tehlikeli çıkışlarını şiddetli bir biçimde kınamış ve onu susturmuştur.”

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Muhammed Mehdi Sahibi şöyle devam etti: “Telmisani gibi bazı Ehli Sünnet alimleri şöyle söylemişlerdir: “Peygamber Ebu Talib’i seviyordu, bundan dolayı her kim ona eziyet ederse Allah Resulüne eziyet etmiştir.” veya Şeyh Sehimi Et- Tevhid kitabının şerhinde icmai bir konu olarak şöyle nakletmiştir: “Eğer Hz. Ebu Talib İslam’ını açık etseydi Müşrikler Hz. Hamza’ya davrandıkları gibi ona davranırlardı.” Mevsili Hanefi ise şöyle demiştir: “Her kim kalbinde Ebu Talib’e karşı buğz duyar ve kin güderse kâfirdir.”

Hz.Ebu Talib Araştırma Kurumu başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü: Bizler İslam tarihinin bu büyük şahsiyetinin hayatına bakmalıyız. Hz. Ebu Talib 42 yaşından 83 yaşına kadar Hz. Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) yanında yer almış ve bu büyük Müslüman şahsiyetin imanı hakkında 70 taneden fazla müstakil kitap yazılmıştır.

Hüccetül İslam vel Müslimin Sahibi, Hz. Ebu Talib’in şahsiyeti hakkında ise şunları söyledi: “Hz. Ebu Talib İslam’dan önce büyük şairlerden biriydi. İbni Şehri Aşub, “Muşabihu’l Kur’an” kitabında Hz. Ebu Talib’ten 3000’den fazla şiirin elde olduğunu kaydetmiştir. Hatta oryantalistlerden biri olan Carl Brkeleman “Tarihi’l Edebi el- Arabi” kitabında bu şiirlerin edebi şiirlerden olduğu gerekçesiyle bu şiirlere yer vermiştir.”

Bu araştırmacı şöyle devam etti: “Bizler Hz. Ebu Talib araştırma kurumu olarak şu ana kadar bu büyük şahsiyetin 1000 kadar şiirini bir araya getirdik ve yakın bir gelecekte yayınlayacağız. Ayrıca Hz. Ebu Talib’in başyapıtı sayılan ve imanın zirvesinde olduğunu gösteren “Kaside-i Lamiye”sini müstakil bir eser olarak ele aldık.”

Hz. Ebu Talib Araştırma Kurumu başkanı konuşmasının sonunda: Muhammed Hasan Şefii Şahrudi’nin eseri olan Ebu Talib Peygamberin Hamisi kitabı ile Hayrullah Mir Daninin kaleme aldığı Ebu Talib’in İmanından Yansımalar kitaplarını gençlere tavsiye etti.

Başa dön tuşu
Kapalı