İslami Davet

İslami Vahdet

9 Ocak 2015 20:26

Kudüs Başmüftüsü: “İslam ümmetini, müstekbirlerin tefrika ve fitnelerine karşı vahdete davet ederek, İmam Hamaney’in, Ehl-i Sünnet’in mukaddesatına hakaret etmenin haram olduğu hakkındaki fetvası, onun iyi yönetici ve ileri görüşlülüğünün tezahürüdür.” Kudüs ve Filistin Başmüftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Vahdet Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada; Rahmetli İmam Humeyni’nin 12 Rebiülevvel ile 17 Rebiülevvel hicri kameri ayının arasındaki ( 12 Rebiülevvel Ehl-i Sünnete göre...

5 Ocak 2015 20:47

28. uluslararası İslamî vahdet konferansı 7 – 9 Ocak 2015 tarihlerinde Tahran'da düzenleniyor. Uluslararası İslamî mezhepler takrib kurumu genel sekreteri Ayetullah Muhsin Araki, geçen Cumartesi günü Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İslam dünyasının içinde bulunduğu hassas şartlara işaret ederek, bugün İslam ümmetinin en önemli meselesinin vahdet olduğunu belirtti. Ayetullah Araki, 28. Uluslararası İslamî vahdet konferansının düzenlenmesi bu açıdan özel önem arz ettiğini...

4 Ocak 2015 11:37

İmam Humeyni(ra) Müslümanlar arasında ihtilaf yaratıp saflarının gevşemesine neden ve sömürücülerin ekmeğine yağ sürecek olan hiçbir girişimi câiz bulmuyordu. Kendisine has muazzam fetvaları, Hz. Resulullah”ın -sav- doğum günü münasebetiyle vahdet haftası ilanında bulunup ard arda mesajlar yayınlayarak şîasıyla, sünnisiyle tüm Müslümanları birleşmeye çağırması ve sünni – şii birliğinin pratik imkanlarını bilfiil öğretmesi bunu kanıtlamaktadır. İmam Humeyni hayatını Yüce Rabbinin rızasına adamış...

Yukarı Çık