İslami Davet

Kuran Meali

1 Mayıs 2008 16:56

105- FİL SURESİ Mekkîdir, beş âyettir. Habeş kıralı tarafından Yemen valisi tâyin edilen Ebrehe Yemen'de bir mabet yaptırmış, Kâ'be yerine... (Devamı, sonnot No:88) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Fil ashâbına Rabbin ne yaptı, neler etti, görmedin mi? 2- Düzenlerini boşa çıkarmadı mı? 3- Ve onlara, çeşitli yerlerden bölük-bölük, birbiri ardınca kuşlar göndermedi mi? 4- Onları, balçıktan taşlarla taşladılar. 5- Onlar da içi boş ekin saplarına, kırılıp ezilmiş...

1 Mayıs 2008 16:56

106- KUREYŞ SURESİ Mekkîdir, dört âyettir. (Sûrenin ilk sözü olan "Li ilâf" adıyla da anılır. Bundan önceki sûrede bildirilen olay işaret edilmede ve Kureyş'in, o büyük ordunun ağırlığını ganîmet olarak elde ettiği anlatılmadadır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Bunu da Kurayş'ın uzlaşması, hallerinin düzene girmesi için yaptı. 2- Yaz ve kış, alış-veriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için. 3- Artık kulluk edin...

1 Mayıs 2008 16:53

107- MAUN SURESİ Mekkîdir, yedi âyettir. (İstenen şey ve bilhassa su, zekât anlamına gelen bu söz, sûrenin son âyetinde geçer. İlk âyetinde geçen din sözünü alarak "Din sûresi" diyenler de vardır. Mugıyra oğlu Velid, yahut Harb oğlu Ebu-Süfyan, yahut da Vâil oğlu Âs hakkındadır. Bâzıları, bir kısmı Medenîdir ve münafıkların başı Ubeyy oğlu Abdullah hakkındadır demişlerdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gördüm mü...

1 Mayıs 2008 16:52

108- KEVSER SURESİ Mekkîdir, üç âyettir. (İkreme ve Dahhâk'e göre Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biziz sana kevseri veren.(1) 2- Artık namaz kıl Rabbine ve kurban kes sen.(2) 3- Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen. (1) Kevser, cennette bir nehirdir, bir havuzdur diyenler olduğu gibi bol hayır ve bereket, kesilmez soy sop, sayılmız ümmet anlamlarına geldiğini söyleyenler de...

1 Mayıs 2008 16:51

109- KAFİRUN SURESİ Mekkîdir, altı âyettir. (İnkâr etmek anlamına gelen Cahd sûresi de denir. Müşriklerin bir kısmı, Hz. Muham-med (s.a.a)'e, bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl biz senin Tanrına tapalım demişler, bu sûre bu olay üzerine vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: Ey kâfirler. 2- Tapmam sizin taptıklarınıza. 3- Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma. 4- Ve ne ben taparım sizin taptıklarınıza. 5-...

1 Mayıs 2008 16:51

110- NASR SURESİ Mekkîdir, üç âyettir. (Feth sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Allah'ın yardımı ve fetih, gelip çattı mı. 2- Ve insanların, bölük-bölük, Allah dînine girdiğini gördün mü. 3- Artık, Rabbine hamd ederek tenzîh et onu ve yarlıganma dile ondan; şüphe yok ki o, bütün tövbeleri kabûl eder.

1 Mayıs 2008 16:50

111- TEBBET SURESİ Mekkîdir, beş âyettir. (Ebu-Leheb ve hurma lifi anlamına gelen Mesed sûresi de denir) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elleri kuruyasıca Abû-Leheb ve kendi, kurudu da.409 2- Malı da bir fayda vermedi ona, kazandığı da. 3- Alev-alev yanan bir ateşe atılacaktır o da. 4- Ve odun hamalı, karısı da.(1)(2)(3) 5- Hurma lifinden örülmüş bir ip de güzelim boynunda. (1) Fetihten maksat, Mekke fethidir. (2) Ebu-Leheb,...

1 Mayıs 2008 16:49

112- İHLÂS SURESİ Mekkîdir, dört âyettir. (Tanrı'yı bir bilmek, tek tanımak anlamına Tevhid sûresi dendiği gibi "Kul hüvallah sûresi" de denir. Medenîdir de diyenler vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: O Allah, birdir. 2- Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir. 3- Doğurmaz ve doğmamıştır. 4- Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.

1 Mayıs 2008 16:45

113- FALAK SURESİ Mekkîdir, beş âyettir. { Bâzıları Mekkîdir demişlerdir. Bu sûreyle bundan sonraki son sûreye "Muavvezeteyn" denir. Bir Yahûdinin, Hz. Muhammed (s.a.a)'e büyü yaptığı, bir ipe üfürerek on iki düğüm bağlayıp bir kuyuya attığı, bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.a)'in hastalandığı ve bu sûrenin indiği, Hz. Muhammed (s.a.a)'in, Hz. Ali, Ammâr ve Zübeyr'i yollayıp o kuyunun suyunu boşalttırarak ipi buldurduğu ve bu...

1 Mayıs 2008 16:44

114- NÂS SURESİ Mekkîdir, altı âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: Sığınırım insanların Rabbine. 2- İnsanların sâhibine. 3- İnsanların mâbûduna. 4- Gizlice, sinsi-sinsi vesveseler verenin şerrinden. 5- Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar. 6- Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.

1 Mayıs 2008 15:00

1- Yalnız olduğunu görüp ona bir uyku verir, eğe kemiklerinin birini alıp ondan Havva'yı yaratır. İkisi de çırçıplaktır, fakat utanmayı bilmezler. Kur’an'daki Şeytan yerine Ahd-i Atıyk'te hayvanların en zekisi olan yılan geçer. Yılan, bu ağaçtan yerseniz gözleriniz açılır, hayrı şerri tanır, Tanrılar gibi olursunuz diyerek önce Havva'yı kandırır, ağacın meyvesinden yedirir, sonra Adem de yer. Çıplak olduklarını anlarlar, utanıp incir...

10 Mart 2008 15:13

114- NÂS SURESİMekkîdir, altı âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: Sığınırım insanların Rabbine. 2- İnsanların sâhibine. 3- İnsanların mâbûduna. 4- Gizlice, sinsi-sinsi vesveseler verenin şerrinden. 5- Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar. 6- Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.

10 Mart 2008 14:49

1- De ki: Sığınırım karanlığı yarıp ışıtan sabahın Rabbine. 2- Yarattığı mahlûkların şerrinden. 3- Çöküp etrafı kapladığı zaman karanlığın şerrinden. 4- Ve düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. 5- Ve hasetçinin haset ettiği zaman, şerrinden.

Toplam 8 sayfa, 8. sayfa gösteriliyor.« İlk...45678
Yukarı Çık