İslami Davet

İslâmi Davet

1 Ağustos 2015 0:01

İslâmi DAVET

Zulüm ve esaret zincirinin kırılması…
Kudüs’ün, kutsal beldelerin kurtarılması İÇİN…

Şirk fitnesinin yeryüzünden kaldırılması…
İlahi nizamın tüm dünyada kurulması İÇİN…

Nur Çağı’na doğru ilk adımın atılması…
Şeytani düzenlerin her yerde yıkılması İÇİN…

İman-Cihad-Şehadet mektebinin ihyası…
Ve, Cihan Şümul devletin yeniden inşası İÇİN…

İlahi aşk ateşinin ruhlarda yanması…
İlahi yakınlığa doya doya kanması İÇİN…

İslâmi DAVET

Bağıstan-ı Kur’an’dan filizlenen berekettir.
Şer’i düzeni hakim kılacak bir harekettir.

Küfre çekilen bir kılıç, uzanan bir harbedir.
Tağutlara vurulacak ilahi bir darbedir.

Muhammedi İslam aşıklarının hülyasıdır.
Amerikancı İslam’ın korkulu rüyasıdır.

İslami izzet ve şehametin şahikasıdır.
İnkılab’ın bölgeye uzanan lahikasıdır.

İslami Hareket’in berrâklaşan şemâ’sıdır!…
Ehl-i Beyt Mektebi’nin parıldayan lem’â’sıdır!!!…

İrfan bağından derilen İnkılabi güldür.
Tarihleri yada getiren İlahi bülbüldür.

Gülistan-ı İslam’dan biten tatlı bir laledir
Ebedi aleme akan berrak bir şelaledir.

Nur-u Muhammedi’den parıldayan bir haledir.
İslami Harekette mektebi bir merhaledir.

Ümmet-i İslam’ı dilşad eden misk-i anberdir.
İnkılab-ı İslam’a sıdk ile merbut “Kanber”dir.

Hak düzeni kurmaya talib bir başkaldırıdır.
Tağutları yok edecek, karşı bir saldırıdır.

İlahi rızayı esas alan müstakim yoldur.
Din-i Hakka hadim, Hizbullahi bir karakoldur.

Aleme cihad ve şehadet dersi verecektir.
Hak yolda İslami şehameti gösterecektir.

İslâmi Davet Konusuna Ait Etiketler

Yukarı Çık