İslami Davet

İslâmî DAVET

1 Eylül 2009 20:57

İslâmî DAVET;

Gülistân-ı İslâm’dan biten tatlı bir lâle’dir!…
Ebedî aleme akan berrâk bir şelâle’dir!!!…

Nûr-u Muhammedî’den parıldayan bir hâle’dir!….
İslâmî Harekette, mektebî bir merhâle’dir!!!…

Ümmet-i İslâm’ı dîl-şâd eden misk-i ânber’dir!…
İnkılâb-ı İslâm’a sıdk ile merbût “Kanber”dir!!!…

Hak düzeni kurmaya talib bir baş-kaldırı’dır!…
Tağutları yok edecek, karşı bir saldırı’dır!!!…

İlâhi rızâyı esâs alan müstâkim yol’dur!…
Din-i Hakka hâdim, Hizbullahî bir karakol’dur!!!…

Aleme cihâd ve şehâdet dersi verecektir!…
Hak yol’da İslâmî şehâmeti gösterecektir!!!…

Yukarı Çık