Anasayfa / ÇEVİRİLER / De Heilige Kuran / 1. Het Begin (Al-Faatihah)

1. Het Begin (Al-Faatihah)

Het Openings Hoofdstuk van de Heilige Koran. Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 7 strofen.

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3. De Barmhartige, de Genadevolle.

4. Meester van de Dag des Oordeels.

5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

6. Leid ons op het rechte pad,

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken – niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

7. De Verheven Plaatsen (Al-Aa’raaf)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 206 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, …

8. De Oorlogsbuit (Al-An’faal)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 75 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, …