dini konular

 • Şub- 2012 -
  9 Şubat
  A
  Photo of AÇIK TEBLİĞ

  AÇIK TEBLİĞ

  15/ el-Hicr -94- Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat (kafalarını çatlatırcasına anlat)ve müşriklere aldırma. -Efendimiz-sallâllâhüaleyhivesellem- bu âyet nâzil…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ALTIN ORAN

  ALTIN ORAN

  MEKKE-İ MÜKERREME VE ALTIN ORAN Mekke-i Mükerreme 2/ el-Bakara -126- Ve o vakit İbrâhîm “Ey Rabbim, burasını güvenli bir belde…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ABDULLAH

  ABDULLAH

  19/ Meryem -29- Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; “Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?” dediler. 30- (ALLÂH’ın bir mucizesi…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ABD-İ MÜNÎB

  ABD-İ MÜNÎB

  *Dergâh-ı üluhiyete rücû edici kul. (Hulâsat’ül Beyân) 50/ Kâf -8- Bunlar ALLÂH’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of A’CEMÎ

  A’CEMÎ

  *A’cemî, nisbet olarak Arabın gayrı olan Acemî mânâsına da gelebilecektir. Nitekim âyette A’cemî; gayr-ı Arab diye tefsir edilmiştir. (Elmalılı Tefsiri)…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ADAK

  ADAK

  2/ el-Bakara -27- Onlar ki, söz verip andlaştıktan sonra ALLÂH’a verdikleri sözü bozarlar. ALLÂH’ın birleştirmesini emrettiği şeyi (îmân ve akrabalık…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ACIKINCA YEMEK YEMEĞE DAİR

  ACIKINCA YEMEK YEMEĞE DAİR

  18/ el-Kehf -62- İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Mûsâ genç arkadaşına: “Kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ADÂLET

  ADÂLET

  *Adâlet (a.i.); Hakk’ka riayetkârlık. haktanırlık. haklılık. doğruluk. -Zıddı; Cevr ve Zulüm. -Âdil; her şeyi mertebesine vaz’etmek, hakkı yerine koymaktır. Adlin…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ADÜVV

  ADÜVV

  4/ en-Nisâ -45- ALLÂH ise, düşmanlarınızı en iyi bilendir. (Gerçek) dost olarak ALLÂH yeter, (gerçek)bir yardımcı olarak da ALLÂH yeter.…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of Hazreti ÂDEM -aleyhisselâm-

  Hazreti ÂDEM -aleyhisselâm-

  2/ el-Bakara -30- Şol vakit Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım!” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ÂDİL GELİR DAĞILIMI

  ÂDİL GELİR DAĞILIMI

  59/ EL-HAŞR -7- ALLÂH’ın, (fethedilen) memleketlerin ahâlisinden savaşılmaksızın Peygamberine kazandırdığı mallar; ALLÂH’a, Peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AFFETMEK

  AFFETMEK

  2/ EL-BAKARA -51- Hani bir zamanlar Mûsâ’ya kırk gecelik vaad verdik de sonra siz onun arkasından buzağıyı put edindiniz ve…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AHBAR

  AHBAR

  *Ahbar aslında güzel söz söylemek ve yazmak san’atine mâlik âlim. Urfte ‘ahbar’; Yehud hahamlarına tahsis edilmiştir. Ulema-i yehuda ahbar denilmiştir.…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AHDE VEFÂ

  AHDE VEFÂ

  *Vefâ; 1-Ahdinde, sözünde durma. 2-Sevgi ve dostlukta sebât ve devâm. 3-Ödeme. 4-Yetişme. 5-Dînce ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AHLÂK

  AHLÂK

  *Ahlâk (a.i.Hulk’un Cem’i); Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbûl ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AHMED

  AHMED

  AHMED (*) *Ahmed (a.s.); (daha, pek, çok, en çok) methedilmiş olan. -Efendimiz- aleyhisselâm-’ın Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen isimleri “Muhammed” (48/ el-Fetih…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ÂHİRET HAYÂTININ EBEDİLİĞİ

  ÂHİRET HAYÂTININ EBEDİLİĞİ

  2/ EL-BAKARA -25- İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine âit olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında:…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AİLE

  AİLE

  ÂİLE 2/ el-Bakara -187- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. ALLÂH (Ramazan…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AHYÂR

  AHYÂR

  *Ahyâr (a.s.hayyır’ın c.); iyi ve fazîletli olanlar. 38/ Sâd -45- Kuvvetli ve basîretli kullarımız İbrâhîm’i, İshâk’ı ve Ya’kûb’u da an.…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AHSEN-İ TAKVÎM

  AHSEN-İ TAKVÎM

  *Ahsen (a.s.); (dahi, en, veya) pek güzel. -Ahsen-i Takvîm; en iyi, en güzel kıvamda. Mec: İnsan. 95/ et-Tîn -4- Biz…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AKIL & AKLI KULLANMAK

  AKIL & AKLI KULLANMAK

  Yazar: Yusuf Sıddık, 31-3-2011 AKIL (*) *Akıl; Sözlükte; “men’etmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak, sığınmak ve tutmak” gibi anlamlara gelir. Akıl terim…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AKRABÂLIK BAĞLARI & AKRABALIK SEVGİSİ

  AKRABÂLIK BAĞLARI & AKRABALIK SEVGİSİ

  AKRABALIK (*) BAĞLARI *Akraba (a.i.); aralarında soy yakınlığı olanlar (aslı; akribâ). 2/ el-Bakara -27- Onlar, ALLÂH’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ALÎM & ÂLİM & ULEMÂ & İLİM

  ALÎM & ÂLİM & ULEMÂ & İLİM

  (1) Alîm (a.s.ilm’den. “i”uzun okunur); Allâh’ın sıfatlarından. Bilgisi ezelî ve ebedî olan. Gizli açık neyiniz varsa bilir. (2) Âlim (a.s.ilm’den.c:ulemâ);…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ALLÂH(Cellecelâlühû)

  ALLÂH(Cellecelâlühû)

  ALLÂH -cellecelâlühû- 2/ el-Bakara -255- ALLÂH’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diri (hayy)dır, bütün varlığın idâresini yürüten (kayyum)dur. O’nu…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AMELLERİ BOŞA ÇIKANLAR

  AMELLERİ BOŞA ÇIKANLAR

  2/ EL-BAKARA -217- Sana harâm ay’da savaşmayı soruyorlar. De ki: ‘O ay’da savaş büyük bir günâhtır. ALLÂH’ın yolundan alıkoymak, onu…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ALLÂH’IN SEVDİĞİ KİMSELER

  ALLÂH’IN SEVDİĞİ KİMSELER

  ALLÂH’IN SEVDİĞİ KİMSELER 2/ el-Bakara -222- Ey Muhammed! Sana kadınların aybaşı hâlinden de soruyorlar. De ki: O bir eziyyettir. Onun…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AMEL & AMEL DEFTERİ

  AMEL & AMEL DEFTERİ

  AMEL (*) *Amel (a.i.); 1-iş 2-niyet. -Amel-i Sâlih (1) & Amel-i Gayri Sâlih (2) & Ameli-ş Şeytan (3) (1) Amel-i…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ALLÂH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER VE FİİLLER

  ALLÂH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER VE FİİLLER

  ALLÂH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER VE FİİLLER 2/ el-Bakara -190- Size savaş açanlarla ALLÂH yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü ALLÂH,…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ANATOMİ

  ANATOMİ

  2/ el-Bakara -259- Yahud şu kimsenin hâli gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. “ALLÂH…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ANCAK ÂLİMLER ALLÂH’I LÂZIM GELDİĞİ TARZDA TÂZİM EDERLER

  ANCAK ÂLİMLER ALLÂH’I LÂZIM GELDİĞİ TARZDA TÂZİM EDERLER

  35/ FÂTIR -27- Görmez misin ki ALLÂH gökten bir su indirir. Onunla rengârenk, çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl,…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ANNE BABAYA İYİLİK

  ANNE BABAYA İYİLİK

  2/ EL-BAKARA -83- Hani bir vakitler İsrâiloğulları’ndan şöylece mîsâk (kesin bir söz) almıştık: ALLÂH’dan başkasına tapmayacaksınız, ana babaya iyilik, yakınlığı…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ANTLAŞMALARA RİÂYET

  ANTLAŞMALARA RİÂYET

  5/ EL-MÂİDE -1- Ey îmân edenler! Bağlandığınız ahidleri yerine getiriniz. Harâm kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helâl edilmiştir.…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ARABULUCULUK

  ARABULUCULUK

  2/ EL-BAKARA -182- Her kim de vasiyyet edenin, bir hatâ işlemesinden veyâ bir günâha girmesinden endîşe eder de tarafların arasını…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ARAPÇA

  ARAPÇA

  12/ Yûsuf -2- Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arabça bir Kur’ân olarak inzal ettik. 13/ el-Ra’d -37- Böylece Biz onu…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ASHÂB-I KEHF ve Roma İmparatoru Dekyus-Decius-

  ASHÂB-I KEHF ve Roma İmparatoru Dekyus-Decius-

  -“Kehf; dağda mağara ve bilhassa geniş olanı ki küçüğüne ‘gar’ denir. Türkçesi ‘in’dir. Rakıym; bizim kitabe ta’bir ettiğimiz yazılı taş…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ASTRONOMİ / FELEKİYYÂT

  ASTRONOMİ / FELEKİYYÂT

  2/ el-Bakara -29- O’dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra irâdesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ÂYETLERİ ALAYA ALMAMAK

  ÂYETLERİ ALAYA ALMAMAK

  4/ EN-NİSÂ -140- ALLÂH size Kitap (Kur’ân)da: “ALLÂH’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ARŞ

  ARŞ

  ARŞ 11/ Hûd -7- Hem O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arş’ı su üstünde idi.…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AYRILIĞA DÜŞÜNCE

  AYRILIĞA DÜŞÜNCE

  42/ EŞ-ŞÛRÂ -10- Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey de hüküm vermek ALLÂH’a mahsûstur. İşte bu ALLÂH, benim Rabbimdir. O’na dayandım…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ÂHİRET YURDUNU DÜŞÜNEN OLMAK

  ÂHİRET YURDUNU DÜŞÜNEN OLMAK

  38/ SÂD -45- Kuvvetli ve basîretli kullarımız İbrâhîm’i, İshâk’ı ve Ya’kûb’u da an. 46- Çünkü Biz onları özellikle âhiret yurdunu…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AKIL

  AKIL

  *Akıl; Sözlükte “menetmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak, sığınmak ve tutmak” gibi anlamlara gelir. Akıl terim olarak düşünmek, duyu vâsıtalarıyla idrâk etmek…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AKL-I SELÎM

  AKL-I SELÎM

  *İyiyi kötüyü farkedip, insana hakk ve hakikatı, îmân ve İslâmiyeti ta’kîb ettiren akıl ve düşünüş. Normal ve müsbet düşünce. 5/…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ASIL HAYÂT

  ASIL HAYÂT

  3/ ÂL-İ İMRÂN -14- Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ATÂ

  ATÂ

  Sözlükte “bağışlama, hîbe, atıyye, ihsân verme ve verilen şey” anlamına gelen Atâ, Kur’ân-ı Kerîm’de 4 âyette zikrolunmuş ve lütuf, ihsân…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ATTIĞIN ZAMAN SEN ATMADIN!

  ATTIĞIN ZAMAN SEN ATMADIN!

  8/ el-Enfâl -17- Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin ALLÂH öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin ALLÂH attı. Bu da…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ÂYETÜ’-L KÜRSÎ

  ÂYETÜ’-L KÜRSÎ

  ÂYETÜ’-L KÜRSÎ (*) 2/ el-Bakara -255- ALLÂH’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diri (hayy)dır, bütün varlığın idâresini yürüten (kayyum)dur.…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AZ AMELE ÇOK SEVAP

  AZ AMELE ÇOK SEVAP

  2/ EL-BAKARA -158- Safa ile Merve ALLÂH’ın belirlediği nişânelerdendir. Kim hacc veyâ umre niyetiyle Kâbe’yi ziyâret ederse oraları tavâf etmesinde…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AYLARIN SAYISI

  AYLARIN SAYISI

  9/ et-Tevbe -36- Şüphesiz ALLÂH’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, ALLÂH katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ATEŞPERESTLER

  ATEŞPERESTLER

  -Mecûsî (a.s ve i.c:mecûsiyân); Mecûs dininde bulunan, ateşe tapan kimse veya mecûs dinine mensup, bu dinle ilgili olan. 22/ el-Hac…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ÂYETULLÂH

  ÂYETULLÂH

  2/ el-Bakara -252- İşte bunlar ALLÂH’ın âyetleridir. Onları sana doğru olarak okuyoruz. Muhakkak ki sen o gönderilen Resûllerdensin.

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AZGINLAR

  AZGINLAR

  -Tağa; isyanda, itaatsizlikte sınırı aşmak. (Râgıb el-İsfehâni) 15/ el-Hicr -42- “Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur.” 26/…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AŞÎRET

  AŞÎRET

  *Aşîret (a.i.c:aşâir); kabîle, oymak, yakın akraba, aile. 7/ el-A’râf -160- Biz onları on iki kabîle hâlinde topluluklara ayırdık. (Tîh sahrasında…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AZİFE

  AZİFE

  *Azife, yaklaşmakta olan felâket, ölüm saati, yahud ölümü aratan o kıyamet saati, yahud hesap görülüp ceza kesilip de cehenneme girilmek…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AZM-İL UMUR

  AZM-İL UMUR

  3/ Âl-i İmrân -186- Lâbüd mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacaksınız, ve her halde gerek sizden evvel kitab verilenlerden ve gerek…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AY’IN YARILMASI

  AY’IN YARILMASI

  -Hicretten beş yıl önce vuku bulmuştur. (Asrın Kur’ân Tefsiri) 54/ el-Kamer -1- Kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı! 2- Bir mucize…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of AŞÂ

  AŞÂ

  *Aşâ, gözde bir nevi za’f ve tavuk karanlığı ta’bir olunan görmemezlik, bir nevi körlük. Fakat burada murad öyle körlük edip…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ASHÂB

  ASHÂB

  *Ashâb (a.i.sahib’in cem’i); 1-arkadaşlar 2-niteliği, ünü olan 3-Mekke de Efendimize uyan (Ensar) ve Medine de davet eden (Muhacirin) (Mustafa Nihat…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of A’RÂBÎ

  A’RÂBÎ

  *A’râbî, arabça bir kelimedir. İsim. Cem’i:eârib. Çölde yaşayan arab. Arabçada Arab ve A’rab Türkçemizdeki Türk ve Türkmen gibidir. Türkmen Türk’ün…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  A
  Photo of ÂZER

  ÂZER

  KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BABA’YA VE ÇOCUĞA EDİLEN YEMİN

  BABA’YA VE ÇOCUĞA EDİLEN YEMİN

  90/ EL-BELED -3- Babaya ve ondan meydâna gelen çocuğa yemîn ederim ki. (Bkz: YEMİN ÂYETLERİ)

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BABA SÖZÜ

  BABA SÖZÜ

  12/ YÛSUF -67- ‘Evlâdlarım!’ diye ilâve etti: ‘Şehre aynı kapıdan değil de, ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam,…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BAL

  BAL

  16/ EN-NAHL -68- Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. 69- Sonra…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BASKI VE İŞKENCE

  BASKI VE İŞKENCE

  2:191. Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BAŞA GELENE SABIR

  BAŞA GELENE SABIR

  31/ LOKMÂN -17- “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir.”

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BAŞARI

  BAŞARI

  4/ EN-NİSÂ -13- İşte bu (hükümler) ALLÂH’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim ALLÂH’a ve Peygamberine itâat ederse, ALLÂH onu, içinden ırmaklar akan,…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BAŞIMIZA GELEN MUSİBETLER

  BAŞIMIZA GELEN MUSİBETLER

  42/ EŞ-ŞÛRÂ -30- Başınıza gelen herhangi bir musîbet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla berâber ALLÂH yine de çoğunu affeder.

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BASÎRET

  BASÎRET

  *Basîret (arapça.isim); önden görüş. seziş. 3/ ÂL-İ İMRÂN -13- Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır:…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BÂTIL İNANÇLAR

  BÂTIL İNANÇLAR

  2/ el-Bakara -189- Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik,…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BÂTIL YOLU TUTANLAR

  BÂTIL YOLU TUTANLAR

  7/ EL-A’RÂF -172- Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şâhid tutarak: Ben sizin Rabbiniz değil…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BEDEVİLER

  BEDEVİLER

  9/ ET-TEVBE -97- Bedevîler, inkâr ve münâfıklık bakımından daha beterdirler. Bununla berâber ALLÂH’ın, Resûlüne indirdiği (hükümlerin) sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar.…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BEDİR SAVAŞI

  BEDİR SAVAŞI

  *Bedir; sözlükte; ‘olgun, tamam, kâmil’demek olan ‘bedir’ ay’ın en parlak ve dolgun haline denir. Türkçede bu durum “dolunay” tâbiri ile…

  Devamını Oku »
 • 9 Şubat
  B
  Photo of BENCİL HAYAT

  BENCİL HAYAT

  9/ ET-TEVBE -34- Ey îmân edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları ALLÂH’ın yolundan…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı