ELMALILI MEALİ

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Meali

1-FATİHA

1-FATİHA: 1 – Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2 – Hamd o âlemlerin Rabbi, 3 – O Rahmân ve Rahim, 4 – O, din gününün maliki Allah’ın. 5 – Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!). 6 – Hidayet eyle bizi doğru yola, 7 – O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o…

Devamını Oku »

2-BAKARA

2-BAKARA: 1 – (Elif, Lâm, Mîm.) 2 – İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir. 3 – Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar. 4 – Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. 5 – Bunlar, işte…

Devamını Oku »

3-AL-İ İMRAN

3-AL-İ İMRAN: 1 – Elif, Lâm Mîm, 2 – Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur 3 – 4 – O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti.. Evet bu Furkan’ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için çetin…

Devamını Oku »

4-NİSA

4-NİSA: 1 – Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’dan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. 2 – Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü (onlara vererek) iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu, büyük bir…

Devamını Oku »

5-MAİDE

5-MAİDE: 1 – Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartıyla, çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. 2 – Ey iman edenler! Allah’ın alâmetlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lutuf ve rıza bekleyerek Kabe’ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi…

Devamını Oku »

6-EN’AM

6-EN’AM: 1 – Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyleyken kâfirler hâlâ Rablerine başkalarını eşit sayıyorlar. 2 – Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O’dur. Tayin edilen bir ecel de (kıyamet zamanı) O’nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz. 3 – O, göklerde de, yerde de (tek) Allah’tır. Sizin gizlinizi, açığınızı…

Devamını Oku »

7-ARAF

7-ARAF: 1 – Elif, lâm, mîm, sâd. 2 – (Bu,) sana indirilen bir Kitab’tır. Onunla (insanları) uyarman ve inananlara öğüt (vermen) hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın. 3 – (Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O’ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! 4 – Nice kentler helak ettik. Gece yatarlarken, yahut gündüz uyurlarken, azabımız onlara geliverdi. 5…

Devamını Oku »

8-ENFAL

8-ENFAL: 1 – Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah’a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten mümin kimseler iseniz Allah’tan korkun da biribirinizle aranızı düzeltin. Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. 2 – Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. 3 – Onlar…

Devamını Oku »

9-TEVBE

9-TEVBE: 1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3 – Ayrıca büyük hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır ki, Allah da Resulü de müşriklerle yapılan antlaşmalara artık…

Devamını Oku »

10-YUNUS

10-YUNUS: 1 – Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir. 2 – İnsanları (eğri yolun sonundan) korkut, inananlara Rableri nezdindeki yüksek makamları müjdele, diye içlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi? Kâfirler: “Hiç şüphesiz bu besbelli bir sihirbaz.” dediler. 3 – Rabbiniz o Allah’dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti…

Devamını Oku »

11-HUD

11-HUD: 1 – Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 2 – (Şöyle ki:) Allah’dan başkasına kulluk etmeyin. Ben size O’nun tarafından müjde vermek ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim. 3 – Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, sonra ona tevbe edin ki sizi, belli bir…

Devamını Oku »

12-YUSUF

12-YUSUF: 1 – Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir. 2 – Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik. 3 – Sana bu Kur’ân’ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. 4 – Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: “Babacığım, ben…

Devamını Oku »

13-RA’D

13-RA’D: 1 – Elif, Lâm, Mîm, Ra. İşte bunlar sana o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lâkin insanların çoğu iman etmezler. 2 – Allah O’dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki,…

Devamını Oku »

14-İBRAHİM

14-İBRAHİM: 1 – Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. 2 – O Allah’ın (yolu) ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Şiddetli bir azabdan dolayı vay kâfirlerin haline! 3 – Onlar, o kimselerdir ki dünya…

Devamını Oku »

15-HİCR

15-HİCR: 1 – Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur’ân’ın âyetleridir. 2 – Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. 3 – Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir. 4 – Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik. 5 – Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve…

Devamını Oku »

16-NAHL

16-NAHL: 1 – Allah’ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir. 2 – Kendi emrinden ruh (vahiy) ile melekleri, kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak benden korkun. 3 – Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir. 4…

Devamını Oku »

17-İSRA

17-İSRA: 1 – Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur. 2 – Musa’ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kıldık. 3 – Ey Nuh’la beraber…

Devamını Oku »

18-KEHF

18-KEHF: 1 – Hamd, o Allah’a mahsustur ki kulu (Muhammed’e) kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı. 2 – Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. 3 – Onlar orada sürekli kalacaklardır. 4 – Ve “Allah çocuk edindi” diyenleri de uyarsın.…

Devamını Oku »

19-MERYEM

19-MERYEM: 1 – Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 2 – Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya olan rahmetini anmadır. 3 – Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmıştı. 4 – Şöyle demişti: “Ey Rabbim! Şüphesiz (artık öyle bir durumdayım ki) benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman bedbaht olmadım.” 5…

Devamını Oku »

20-TAHA

20-TAHA: 1 – Tâ, Hâ, 2 – Ey Muhammed! Kur’ân’ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. 3 – Ancak Allah’tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.) 4 – Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik. 5 – O Rahmân (kudret ve hakimiyyetiyle) Arş’a hakim oldu. 6 – Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında…

Devamını Oku »

21-ENBİYA

21-ENBİYA: 1 – İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar. 2 – Rablerinden kendilerine gelen her yeni hatırlatmayı hep eğlenerek dinliyorlar. 3 – Kalbleri hep eğlencede (gaflette), hem o zalimler aralarında şu gizli fısıltıyı yaptılar: “Bu, ancak sizin gibi bir insan. Artık göz göre göre sihre mi gidip uyarsınız?” 4 – Peygamber: “Benim Rabbim…

Devamını Oku »

22-HAC

22-HAC: 1 – Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 2 – Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden geçer. Ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah’ın azabı çok şiddetlidir. 3 – İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına…

Devamını Oku »

23-MÜ’MİNUN

23-MÜ’MİNUN: 1 – Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir, 2 – Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler, 3 – Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler, 4 – Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler, 5 – Ve onlar ki, iffetlerini korurlar, 6 – Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir. 7 – Şu halde, kim bunun…

Devamını Oku »

24-NUR

24-NUR: 1 – (İşte bu âyetler) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık âyetler indirdik. 2 – Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya…

Devamını Oku »

25-FURKAN

25-FURKAN: 1 – “Tebareke” ne yüce feyyazdır o ki, dünyaları uyarmak üzere kulu Muhammed’e, hakkı batıldan ayırdeden Kur’ân’ı indirdi. 2 – O öyle bir ilâhtır ki, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi, hükümranlıkta ortağı yoktur. O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. 3 – Kâfirler, O’nu bırakıp bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan,…

Devamını Oku »

26-ŞUARA

26-ŞUARA: 1 – Tâ, Sîn, Mîm. 2 – Bunlar sana apaçık kitabın âyetleridir. 3 – (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın! 4 – Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilekalır. 5 – Bununla beraber kendilerine O Rahmân’dan yeni bir öğüt gelmeyedursun, ille ondan yüz çevirirler. 6 – Üstelik (ona) “yalandır” dediler; fakat…

Devamını Oku »

27-NEML

27-NEML: 1 – Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur’ân’ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir. 2 – İman eden müminler için hidayet rehberi ve müjdeci olmak üzere. 3 – Ki o (müminler) namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler. 4 – Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini göremezler, kalpleri körelmiştir. 5 –…

Devamını Oku »

28-KASAS

28-KASAS: 1 – Tâ, Sîn, Mîm. 2 – Bunlar, apaçık kitabın âyetleridir. 3 – İman edecek bir kavim için Musa ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana dosdoğru okuyacağız. 4 – Çünkü Firavun, (Mısır) toprağında gerçekten azmış, halkını parça parça etmişti. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Belli ki o bozgunculardandı. 5 – Biz ise…

Devamını Oku »

29-ANKEBUT

29-ANKEBUT: 1 – Elif, Lâm, Mîm. 2 – İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? 3 – Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. 4 – Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü (ve yanlış) hüküm veriyorlar! 5 – Her kim Allah’a kavuşmayı…

Devamını Oku »

30-RUM

30-RUM: 1 – Elif, Lâm, Mim. 2 – Rumlar yenildi. 3 – (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde onlar, bu yenilgilerinin ardından mutlaka galib geleceklerdir. 4 – (Bu da) birkaç yıl içinde (olacaktır). Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah’ındır ve o gün müminler, sevineceklerdir. 5 – (Bu da) Allah’ın yardımıyla (olacaktır). Allah dilediğine yardım eder, galip…

Devamını Oku »

31-LOKMAN

31-LOKMAN: 1 – Elif, Lâm, Mîm. 2 – Bunlar, o hikmetli kitabın âyetleridir. 3 – O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. 4 – Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, âhirete de kesin olarak inanırlar. 5 – İşte bunlar, Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır. 6 – Bayağı insanlardan kimi de vardır ki,…

Devamını Oku »

32-SECDE

32-SECDE: 1 – Elif, Lâm, mim. 2 – Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. 3 – Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. 4 – Allah O’dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri…

Devamını Oku »

33-AHZAB

33-AHZAB: 1 – Ey peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. 2 – Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır. 3 – Allah’a güven, vekil olarak Allah yeter. 4 – Allah bir adam için içinde iki kalb yapmamıştır. Kendilerinden zıhar yaptığınız eşlerinizi analarınız…

Devamını Oku »

34-SEBE

34-SEBE: 1 – Hamd, o Allah’ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nundur. Ahirette de hamd O’nundur. O hüküm ve himet sahibidir, herşeyden haberdardır. 2 – Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa (Allah) hepsini bilir. O çok merhamet edicidir. Çok bağışlayıcıdır. 3 – İnkâr edenler: “Bize o kıyamet saati gelmez.”…

Devamını Oku »

35-FATIR

35-FATIR: 1 – Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir. 2 – Allah, insanlara rahmetinden neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak olan yoktur. Her neyi de tutar kısarsa, onu da, ondan sonra salacak yoktur. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 3 –…

Devamını Oku »

36-YASİN

36-YASİN: 1 – Yâsîn. 2-3 – Ey Muhammed! Hikmetli Kur’ân’a andolsun ki, sen risâlet görevi 4 – Dosdoğru bir yol üzerindesin. 5-6 – Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah’ın indirdiği (Kur’ân) ile korkutasın. 7 – Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. 8 – Çünkü…

Devamını Oku »

37-SAFFAT

37-SAFFAT: 1 – Andolsun o saf bağlayıp duranlara. 2 – O haykırıp da sürenlere. 3 – Ve o yolda zikir okuyanlara. 4 – Ki sizin ilâhınız birdir. 5 – O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, bütün doğuların da Rabbidir. 6 – Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik. 7 – Onu her inatçı şeytandan koruduk. 8…

Devamını Oku »

38-SAD

38-SAD: 1 – Sâd. Bu zikirle dolu Kur’ân’a bak! 2 – O inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. 3 – Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Onlar çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. 4 – İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kâfirler: “Bu bir sihirbazdır, yalancıdır” dediler. 5 – “İlâhları, bir tek ilâh mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak…

Devamını Oku »

39-ZÜMER

39-ZÜMER: 1 – Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır. 2 – Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah’a ibadet ve kulluk et. 3 – İyi bil ki, halis din ancak Allah’ındır. O’ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: “Biz onlara sadece bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet…

Devamını Oku »

40-MÜMİN

40-MÜMİN: 1 – Hâ Mîm. 2 – Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır. 3 – O, günah bağışlayıcı, tevbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah’tandır ki O’ndan başka ilâh yoktur. Hem dönüş O’nadır. 4 – Allah’ın âyetleri hakkında ancak kâfirler mücadele ederler. Şimdi onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. 5 – Onlardan önce…

Devamını Oku »

41-FUSSİLET

41-FUSSİLET: 1 – Hâ Mîm. 2 – Bu Kur’ân Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir. 3 – Bu, Arapça bir Kur’an olarak, âyetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır. 4 – O, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler. 5 – Onlar: “Ey Muhammed! Senin bizi davet ettiğin şeye…

Devamını Oku »

42-ŞURA

42-ŞURA: 1-2 – Hâ, mîm, ayn, sîn, kaf. 3 – Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece vahyeder. 4 – Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. 5 – Nerde ise gökler O’nun azametinden tâ üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve…

Devamını Oku »

43-ZUHRUF

43-ZUHRUF: 1 – Hâ, mîm. 2-3 – Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur’an yaptık. 4 – Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. 5 – Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur’an’ı size göndermekten vaz mı geçelim? 6 – Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. 7…

Devamını Oku »

44-DUHAN

44-DUHAN: 1 – Hâ, mîm. 2 – 3 – O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. 4 – 5 – 6 – O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir. 7 – Siz…

Devamını Oku »

45-CASİYE

45-CASİYE: 1 – Hâ, mîm 2 – Bu kitap, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir. 3 – Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır. 4 – Sizin yaratılışınızda ve çeşitli canlıları yeryüzüne yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. 5 – Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah’ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla…

Devamını Oku »

46-AHKAF

46-AHKAF: 1 – Hâ mîm. 2 – Bu kitabın indirilişi, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. 3 – Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkâr edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. 4 – Ey Muhammed! De ki: “Allah’tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa…

Devamını Oku »

47-MUHAMMED

47-MUHAMMED: 1 – İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır. 2 – İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed’e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir. 3 – Bu, inkâr edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tâbi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini…

Devamını Oku »

48-FETİH

48-FETİH: 1 – Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik. 2 – Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. 3 – Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder. 4 – İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle…

Devamını Oku »

49-HUCURAT

49-HUCURAT: 1 – Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 2 – Ey iman edenler!Seslerinizi Peygamber’in sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız, siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. 3 – Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah’ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve…

Devamını Oku »

50-KAF

50-KAF: 1 – Kâf. Şanlı ve şerefli Kur’an’a andolsun ki, 2 – Doğrusu kâfirler kendi içlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki: “Bu şaşılacak bir şeydir! 3 – Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi (tekrar) dirileceğiz? bu dönüş çok uzaktır.” 4 – Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda herşeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap…

Devamını Oku »

51-ZARİYAT

51-ZARİYAT: 1 – O tozdurup savuranlara, 2 – Derken bir ağırlık taşıyanlara, 3 – Derken bir kolaylıkla akanlara, 4 – Derken bir emir taksim edenlere andolsun ki, 5 – O size vaad edilen elbette doğrudur. 6 – Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır. 7 – Yollara sahip göğe andolsun ki, 8 – Siz elbette çelişkili sözler içindesiniz. 9 – Ondan…

Devamını Oku »

52-TUR

52-TUR: 1 – Andolsun Tûr’a, 2-3 – Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba, 4 – Ma’mur eve, 5 – Yükseltilmiş tavana, 6 – Kaynatılmış denize, (andolsun ki) 7 – Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. 8 – Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur. 9 – O gün gök, bir çalkanış çalkalanır 10 – Dağlar da bir yürüyüş yürür.…

Devamını Oku »

53-NECM

53-NECM: 1 – İnmekte olan yıldıza andolsun ki, 2 – Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı. 3 – O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. 4 – O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir. 5 – Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti 6 – (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu. 7 – O, en yüksek ufukta idi.…

Devamını Oku »

54-KAMER

54-KAMER: 1 – Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı. 2 – Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve “süregelen bir büyüdür” derler. 3 – Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır. 4 – Andolsun ki onlara (kötülükten) vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir. 5 – Bunlar üstün bir hikmettir fakat uyarılar fayda vermiyor. 6 – Sen de onlardan yüz çevir…

Devamını Oku »

55-RAHMAN

55-RAHMAN: 1 – Rahmân (çok merhametli olan Allah) 2 – Kurân’ı öğretti. 3 – İnsanı yarattı. 4 – Ona beyanı öğretti. 5 – Güneş de ay da bir hesab iledir. 6 – Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. 7 – Göğü yükseltti ve mizanı koydu. 8 – Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. 9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. 10 – (Allah)…

Devamını Oku »

56-VAKIA

56-VAKIA: 1 – Olacak vak’a olduğu zaman 2 – Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. 3 – O, alçaltıcıdır, yükselticidir. 4 – Yer şiddetle sarsıldığı 5 – Dağlar serpildikçe serpildiği 6 – Dağılıp toz duman haline geldiği 7 – Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman 8 – Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar! 9 – Solun adamları ise ne uğursuzdurlar…

Devamını Oku »

57-HADİD

57-HADİD: 1 – Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 2 – Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O, diriltir, öldürür, O, her şeye kadirdir. 3 – O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir. 4 – O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu).…

Devamını Oku »

58-MÜCADELE

58-MÜCADELE: 1 – Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah, işitendir, bilendir. 2 – İçinizde zıhâr yapanların kadınları, onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadındır. Şüphesiz onlar çirkin ve yalan bir laf söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedici, bağışlayıcıdır. 3 – Kadınlardan zıhâr ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden…

Devamını Oku »

59-HAŞR

59-HAŞR: 1 – Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir. 2 – Ehl-i kitaptan inkar edenleri, ilk sürgünleri yurtlarından çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah’ın azabı, onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı.…

Devamını Oku »

60-MÜMTEHİNE

60-MÜMTEHİNE: 1 – Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettikleri, Rabbiniz Allah’a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi (yurdunuzdan sürüp) çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi…

Devamını Oku »

61-SAF

61-SAF: 1 – Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah’ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. 2 – Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? 3 – Yapmayacağınızı söylemeniz, Allah yanında şiddetli bir buğza sebeb olur. 4 – Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. 5 – Bir zaman Musa, kavmine: “Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi…

Devamını Oku »

62-CUMA

62-CUMA: 1 – Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih etmektedir. 2 – O’dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler. 3 – Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da (o Peygamberi göndermiştir).…

Devamını Oku »

63-MÜNAFİKUN

63-MÜNAFİKUN: 1 – Münafıklar sana geldikleri vakit: “Şahitlik ederiz ki sen muhakkak Allah’ın elçisisin.” derler. Senin mutlaka kendisinin elçisi olduğunu Allah bilir ve Allah münafıkların yalancı olduklarına şahitlik eder. 2 – Yeminlerini kalkan yapıp (insanları) Allah’ın yolundan çevirdiler. Onların yaptıkları ne kötüdür! 3 – Bunun sebebi şudur: Onlar inandılar, sonra inkar ettiler, bu yüzden kalblerinin üzeri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.…

Devamını Oku »

64-TEĞABUN

64-TEĞABUN: 1 – Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. Her şeye gücü yeten O’dur. 2 – Sizi O yarattı. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 3 – Zira gökleri ve yeri hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O’nadır. 4 – Göklerde ve yerde olanları, gizlediğiniz ve…

Devamını Oku »

65-TALAK

65-TALAK: 1 – Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. 2 – Sürelerinin sonuna vardıklarında onları…

Devamını Oku »

66-TAHRİM

66-TAHRİM: 1 – Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. 2 – Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. 3 – Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber’e açıklayınca, Peygamber…

Devamını Oku »

67-MÜLK

67-MÜLK: 1 – Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. 2 – O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. 3 – O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân’ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun? 4 – Sonra gözünü tekrar…

Devamını Oku »

68-KALEM

68-KALEM: 1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun. 2 – Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. 3 – Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. 4 – Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 5 – Sen de göreceksin, onlar da görecek. 6 – Hanginizde imiş o fitne ve cinnet. 7 – Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de…

Devamını Oku »

69-HAKKA

69-HAKKA: 1 – (Gerçekleşecek) Kıyamet! 2 – Nedir, o Kıyamet? 3 – Gerçekleşenin (Kıyametin) ne olduğunu sen nerden bileceksin? 4 – Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı. 5 – Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi. 6 – Âd kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtına ile yok edildiler. 7 – Allah o fırtınayı üzerlerine yedi…

Devamını Oku »

70-MEARİC

70-MEARİC: 1 – Bir isteyen, olacak azabı istedi. 2 – Kâfirler için onu savacak yok. 3 – O, derece ve makamların sahibi Allah’tandır. 4 – Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar. 5 – O halde güzel bir sabır ile sabret. 6 – Çünkü onlar onu uzak görürler. 7 – Biz ise onu yakın görüyoruz.…

Devamını Oku »

71-NUH

71-NUH: 1 – Gerçekten biz Nûh’u kavmine gönderdik, “kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar” diye. 2 – Dedi ki, “ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım”. 3 – Şöyle ki, “Allah’a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.” 4 – “Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah’ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez.…

Devamını Oku »

72-CİN

72-CİN: 1 – Deki: Hakikat bir takım cinnin Kur’ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur’ân dinledik. 2 – O Kur’ân hidayete erdiriyor, biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. 3 – Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk. 4 – Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı