İslâmi Davet

”Din jiyana jiyanê, hım nûr û bingeha heyatê, bi îhyakirina din dibe îhyaya vê millete.”

”Din jiyana jiyanê, hım nûr û bingeha heyatê, bi îhyakirina din dibe îhyaya vê millete.”

”Din jiyana jiyanê, hım nûr û bingeha heyatê, bi îhyakirina din dibe îhyaya vê millete.” (Bedîuzzeman Seîd Nûrsî)

(“Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-yı din ile olur şu milletin ihyâsı. ”(Bediüzzaman Said Nursi))

”Din jiyana jiyanê, hım nûr û bingeha heyatê, bi îhyakirina din dibe îhyaya vê millete.” Etîketên Xwemalê Mewzûyan

Yukarı Çık