İslâmi Davet

“İro kesên biyeta Îmam Xumeynî dikin qey biyeta pexêmber dikin.” (SEYYÎD ÎMAM ELÎ XAMENEÎ)

“İro kesên biyeta Îmam Xumeynî dikin qey biyeta pexêmber dikin.” (SEYYÎD ÎMAM ELÎ XAMENEÎ)

“İro kesên biyeta Îmam Xumeynî dikin qey biyeta pexêmber dikin.” (SEYYÎD ÎMAM ELÎ XAMENEÎ)

Bugün Kim İmam Humeyni’ye Biat Ederse Peygambere Biat Etmiş Gibidir. (SEYYİD İMAM ALİ HAMANEY)

“İro kesên biyeta Îmam Xumeynî dikin qey biyeta pexêmber dikin.” (SEYYÎD ÎMAM ELÎ XAMENEÎ) Etîketên Xwemalê Mewzûyan

Yukarı Çık