Tac Tabiri
Bu rüya, fazla mala, ilme ve çocuğa işarettir. Rüyayı gören kadın ise arab olmayan bir erkekle evlenmesine, erkekler için taç, kendisine nisbet edilen şeyin (kendi malı olan şeyin) elinden gitmesine işarettir. Çünkü altın, erkekler için mekruh ve makbul olmayan bir şeydir.
Bir tücar başından tacın kaldırıldığını ve indirildiğini görse elinden malı gider. Eğer tacı başına makam sahibinin koyduğunu görse, dininde hataya düşer.
Başından tacının alındığını gören melikin, mülkü elinden çıkar.
Rüyada taç, ilme ve Kur’ana delalet eder.
Çok kere rüyada taç giymek yeni bir çocuk veya şehire yahut da düşmanı kahr etmeye delalet eder.
Bir kadın başında taç olduğunu görse, şeref ve saltanat sahibi yahut zengin bir kimseyle evlenmesine delalet eder.
Rüyayı gören kadın hamile ise bir erkek çocuk doğurur.
Erkek, rüyasında başında taç olduğunu görse, arap olmayan şehirlerden birisine vali tayin edilir.
Başındaki tacını düzeltmek üzere bir kimse gelse, o kimsenin dini salim olur. Böyle bir kimse gelmediyse, nail olduğu saltanatında dini fasid olur. Bazen de erkeğin başında gördüğü tacı, zengin, neşeli ve şerefli bir kadınla evlenmesine delalet eder.
Mücevheratla süslenmiş taç, sadece altın taçtan hayırlıdır. Taç, Acem mülkü, saltanat ve kişinin heybet ve azametidir.
Mücevheratla süslü altın tacın başında olduğunu gören dul bir kadın, arap olmayan az hastalıklı, soylu, makam ve mal sahibi bir erkekle evlenir. Tac yalnız altından ise evleneceği erkek ihtiyar olur ve o kocadan miras olarak mal alır. Rüyayı gören hanım evli ise bir erkek çocuğu olur ve ev halkı üzerine şerefli bir kacsn olur.
Bir kimse rüyada altın ve mücevherden tac giyse, saltanata nail olur ve bu vazifede din ve şeriatı zayi ederek nifak içerisinde bulunur. Kendisinin layık ve müstehak olduğu bir tacı giydiğini gören, kendi kavmine reis olacağına delalet eder.
Kocası hasta olan bir kadının başındaki tacının kaçırıldığım görmesi, kocasının vefat edeceğine delalet eder.

Kaynak: İmam Nablusi

Leave a Reply