Sürme Tabiri

Rüyada sürme görmek, mala ve iyi şeylere çok basiretli olmaya delalet eder.
Bir kimse eline sürme verildiğini görse o kimseye az veya çok mal isabet eder.
Bir kimse rüyada kendisine salih bir kimsenin sürme çektiğini görse, bu rüya hayra delalet eder. Eğer kendisine kötü ve fasık bir kimse sürme çektiğim görse, bu rüyada hayır yoktur.
Toplu bir sürmeye rastladığını gören kimse mala erişir.
Rüyada kendisine sürme çekmek için sürme çekme yerine geldiğini gören kimse, dinini ıslah eder. Eğer gözünden bir şikayeti varsa, şifa bulacağma delalet eder.
Sürme taşıyla gözüne sürme çektiğini gören kimse, iki kadmla evlenir. Sürme taşı dışmda, deniz köpüğü gibi şeyler kullandığını gören kimse, zina yapmak ister.
Sürme taşından çocuklara sürme çektiğini gören kimse, dininin iyi bir durum içinde bulunduğunu iltizam eder. Eğer sürme çekmekten maksadı süslenmek içinse, o kimse din işlerinde kendisini ziynet ve parlaklık verecek bir şeyi yapar.
Bir kimse rüyada bir insanın kendisinin gözüne sürme çektiğini ve gözünü de kör ettiğini görse, o kimsenin malından hile ile bir şey olur.
Bekar kızın rüyada sürme çekmesi onun evleneceğine delalet eder. Dul kadının rüyada sürme çekmesi de kocaya varmasına delalet eder.
Kan ve gül ile sürme çekmek fasıklığa ve batıl bir nikaha delalet eder.

Kaynak: İmam Nablusi

Leave a Reply