Soğuk ve sıcak Tabiri
İnsanın soğuk görmesi ve donması fakirliktir. Güneşte kızararak, ısınarak gölgeye gidip oturanın kederinin zail olduğu gibi, insan gölgede oturup üşüse ve güneşe çıkıp otursa fakirliği zail olur. Yazın rüyada üşüdüğünü görmek, faideli n-zıkla rızıklandırılmaya, güzel ve temiz elbiselere delalet eder.
Bir kimse rüyada kendini donduğunu, üşüdüğünü ve rüzgara tutulduğunu görse, o kimsenin fakirliği artar. Kendini ateşte yahut korda veya dumanda ısmdığını görse, kendisi için tehlikeli ve gayet korkulu olan devletin bir işini görmeye muhtaç olur.
Rüyasında ısındığı ateş alevli olursa o kimse devlet hizmetinde istihdam edilir. Ateş alevli ve ışıklı olmayıp kor halinde ise rüya sahibi yetim malını arzu eder. Tütünle ısındığını gören kimse kendisini tehlikeli bir şeye atar.
Bazı tabirciler demiştir ki, «soğuk zamanlarda, şiddetli soğuk görmek hiç bir şeye delalet etmez. Başka zamanlarda soğuk rüyası, yolcu için yolculuğunun tamamlanamayacağına delildir. Bu rüya eşyalarının meydana çıkmasına da delalet eder.»

Kaynak: İmam Nablusi

Leave a Reply