Su tulumu Tabiri
Rüyada su kabı görmek, yolculuğa delalet eder. Bazan çocuk düşüren kadına, bazan da fakirlik ve zenginliğe de delalet eder. Su tulumu dar yerlere de delalet eder.
Evinde su ile dolu bir tulum gören kimsenin hanımının hamile olmasına delalet eder. Çünkü su çocuktur. Tulum ise kadının karnıdır.
Rüyada sucunun karnı tulumu, tulumu da karnıdır. Karnının ya-nldığını ve delindiğini görse, bu rüya onun su tulumuyla ilgilidir.
Su dağıtıcı, su tulumunun, su sızdırdığını görse onun ishal olacağına delalet eder.

Kaynak: İmam Nablusi

Leave a Reply