Fen ve Teknoloji ÖdevleriÖdevler

Biyolojinin uygulama alanları

Biyomekanik:

Biyoloji fizyoloji ve tıp sorunlarına ve tıp sorunlarına mekanik yasalarının uygulanmasıdır. Uygulamalı bilim dalı olan biyomekanik ,madde ile yaşam arasındaki ilişkileri yöneten fizik yasaları ile ilgilenir. Özellikle hareket sisteminin çalışma biçimlerini, bozukluklarını ve kusurlarını belirler. Çözüm önerebilmek için mühendislikle ilgili bazı bilim dallarına başvurur.. Biyomekaniğin başlıca uygulama alanları,ameliyat sonrası yeniden eğitim, eklem patolojisi ve spor hekimliğidir.

Biyoteknoloji :

Canlı varlıklarına biyokimyasal özelliklerinden yararlanan tekniklerin tümü.Biyoteknoloji tarımsal üretimin yetkinleştirilmesinde yada çeşitli kimyasal bileşiklerin sanayisel üretiminde kullanılır.

Diş Hekimliği:

Dişleri, dişetlerini, dişetlerini tutan kemik yapısının sağlığının korunmasını amaçlayan tıp dalı. Diş cerrahisi tıpla birlikte gelişmiş, konusunun genişliği onu başlı başına bir dal durumuna getirmiştir. Günümüzde oldukça ileri olan diş hekimliği estetik açıdanda gelişmiştir. Diş dolgusu,diş çekimi protez (takma diş) gibi olgular tamamlamış görünmekte, diş çakmak, çivilemek gibi yöntemler geliştirilmektedir.

Eczacılık:

İlaçların hazırlanması, yapımı, ve dağıtımıyla uğraşan uygulamalı bilim. Eczacılığın tarihi ilaçla başlar. İnsanlığın ilk dönemlerinde insanlar kendilerinin hekimi ve ilaçların hazırlayıcısı idiler. Uygarlığın gelişmesine paralel olarak ilaçta da gelişmeler meydana geldi. Bu süreç içinde, eczacılık tıp biliminin uygulama alanı içinde kaldı. Bu devirde hekimler hastalığı teşhis edip gerekli ilaçları verirlerdi. Daha sonraları, tedavide kullanılan ilaç sayısının artması sonucu hekimler ve eczacılık birbirinden ayrıldı.

Ekoloji:

Canlılarla çevreleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Ekoloji bir doğa bilimi olup, biyoloji ,botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji,, toprak, jeoloji ve jeomorfoloji, fizik kimya,, meteoroloji ve klimatoloji bilim dallarıyla ilişkilidir. Onu ilgili olduğu bilim dallarından ayıran en önemli özelliği araştırma konusu, yöntem ve amaçlarındaki ayrılıktır. Canlı yada onun herhangi bir organını değil, canlıların içinde bulunduğu ortamı ve bu ortamı oluşturan öğelerle ilişkilerini inceler.

Fizyoloji:

Canlıların hücre, doku ve organlarının işlevlerini ve bu işlevlerin nasıl yerine getirildiğini inceleyen bilim dalı. Fizyoloji her ne kadar özerk bir bilim dalıysa da matematik, fizik,, kimya gibi bilim dallarından yararlanır. Fizyoloji, solunum dolaşım,sindirim, boşaltım, besin gruplarının etkisini, şu metabolizmasını, ısı düzeneğini, kasları ve cinsel işlevleri inceler.

Mikrobiyoloji:

Ancak mikroskobik canlılardan bakteriler, bir bölüm biyolojinin bir dalı. Mikroskobik canlılardan bakteriler, bir bölüm mantarlar ve suyosunları, bir hücreli hayvanlar ve virüsler bu bilimin alanı içine girer.

Tarım:

Gerekli ve yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü. Tarım için yararlı hayvanların beslenmeleri de tarımla yakından ilişkilidir. Buna karşın uygulamada hayvansal ürünlerin elde edilmesi arasında ayrım yapılır. Bitkisel büyümenin ve bununla birlikte tarımın her türünün temelini tarım oluşturur. Bitkiler, otçul hayvanlar ve insan için temel besinlerden biri durumundadır.

Tıp:

İnsan sağılığı ve hastalıkları üzerinde çalışmalar yapan, hastalıkların nedenlerini, korunma ve hastalıklarını önleme yollarını inceleyen bilim. Doğadaki tüm canlıların ortak güdüsü türünün sürekliliği korumadır. İnsandada bu güdü bulunmakla birlikte öteki canlılarla kıyaslandığında insan organizmasın dış etkenlere karşı daha güçsüzdür. Ancak insanın sahip olduğu beyin gücü ona doğayla kendisi arasındaki dengeyi sağlama hatta daha da öteye giderek bu dengeyi kendi yararına değiştirme olanağı verir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu