Fen ve Teknoloji ÖdevleriÖdevler

Elektrik Birim ve Formülleri

Elektrik miktarı, Q
Birimi Coulomb’dur (C). 1C = 6.24 x 1018 elektron = 1 A.sn
Doymuş bir gümüş oksit çözeltisinden doğru akım yardımıyla belli zamanda 1.118 mg gümüş ayrıştırabilen elektrik miktarı 1 Coulomb’dur.

Elektrik akımı, I, i
Birimi Ampere (Amper)’dir (A). 1A = 6.24 x 1018 elektron / sn
Doymuş bir gümüş oksit çözeltisinden 1 saniyede 1.118 mg gümüş ayrıştırabilen elektrik akım miktarı 1 Amper’dir.

Gerilim, U
Birimi Volt’tur (V).
Akım geçmezken galvanizli bir çubuğun uçları arasında ölçülen potansiyel farkı 1 Volt’tur (Gerçek değer: 20
º C’de 1.0185 Volt)

Direnç, R
Birimi Ohm’dur (W).
0 C’de 1063 mm uzunluğunda ve 1 mm3 kesitinde bir cıva filamanının direnci 1 W’dur.

Sığa, C
Birimi Farad’dır (F). 1 F = 1 C / V = 1 A.sn / C
Bir kondansatörün potansiyelini 1 Volt yükseltmek için 1 Coulomb gerekiyorsa, bu kondansatörün sığası 1 Farad’dır.

İndüktans, L
Birimi Henry’dir . 1 H = 1 V.sn / A
Bir bobindeki akım miktarı saniyede 1 Amper değişiyor ve buna karşılık gelen gerilim 1 Volt ise bu bobinin indüktansı 1 Henry’dir.

Güç, P
Birimi Watt’tır (W).
1 Volt’luk gerilim 1 Amper’lik akım yaratırken kaybolan güç 1 Watt’tır. P = W / t = U.i = i2.R = U2 / R

Enerji, W
Birimi Joule’dür (J). 1 Joule = 1 Watt.saniye
1 Watt’lık gücün 1 saniyede yarattığı enerji 1 Joule’dür. W = P.t = U.i.t = i2.R.t = U2.t / R

Frekans,
Birimi Hertz’dir (Hz).
Alternatif akımın 1 saniyedeki devir sayısı (kutup değişmesi) frekanstır.
Açısal frekans: w = 2p

Ohm yasası

i akımı V gerilimi ile doğru, R direnci ile ters orantılıdır.
R = V / i
Bir iletken boyunca gerilim: V = i.R (R: iletkenin direnci).

Direnç

j : özdirenç

à : öziletkenlik ( Ã= 1 / j )
A : kesit alanı
l : uzunluk
t C’de direnç:
Rt = R20 [1 + a(t – 20 )]
a : ısı katsayısı

R20 : 20 º C’deki direnç değeri

Kirchhoff’un akım yasası (Kirchhoff I)

Bir düğüme (junction) gelen akımların toplamı, giden akımların toplamına eşittir (Bir düğümdeki akımların cebirsel toplamı sıfırdır).

Kirchhoff’un gerilim yasası (Kirchhoff II)

Bir kapalı devre (loop) oluşturan devre elemanlarının üzerindeki potansiyel farklarının toplamı sıfırdır.

Voltmetre

Rv = Ri[(VII / VI) – 1]
Rv : voltmetrenin seri direnci
Ri : voltmetrenin iç direnci
VI : ilk maksimum gerilim
VII : son maksimum gerilim

AmpermetreRn = Ri[iI / (iII – iI)]
Rn : ampermetrenin şönt direnci
Ri : ampermetrenin iç direnci
iI : ilk maksimum akım
iII : son maksimum akım

Wheatstone köprüsü
0.1 – 106 W arasındaki dirençleri ölçmekte kullanılır.
iG = 0 olduğunda (köprü dengededir):

veya
iG ¹ 0 olduğunda:

Jeneratör

Uçlar arasındaki gerilim: VG = E – RGI
Mekanik güç tüketimi: PG = (VGI) / h
E : jeneratörün elektromotor kuvveti
RG : jeneratörün iç direnci
h : verim

Motor

Uçlar arasındaki gerilim: VM = E’ – RMI
Mekanik güç tüketimi: PG = hVMI
E’ : motorun elektromotor kuvveti
RG : motorun iç direnci
h : verim

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu