Rad suresi Tabiri Hz. Ebu Bekir Efendimiz (R.A.) buyuruyorlar ki: Bu Sureyi rüyasında tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu görenin, eceli yakındır. İbn-i Şirin diyor ki: Rüya sahibi ehilse, ilim ve kıraat-ı Kur’an da eşsiz olur. Ehil değilse de ibadete devam eder. Kirmani demiştir ki: Rüyayı görenin, ibadeti ve hayrı çok olur. Korkularından kurtulur. İbn-i […]

Categories: R

Raf Tabiri Rüyada görülen raf, sırlan muhafaza eden, ayıplan gizleyen kimseye ve yardım sahibi bir zevceye delalet eder. Bir kimse rüyada kendi yanında bir raf olduğunu ve ona eşya yerleştirdiğini görse, o kimsenin, muhtelif ilimleri bilen alim ve zeki bir çocuğu ile yahut şerefli, sırrını gözleyen namuslu bir kadın ile rızıklanmasına delalet eder. Bazan da […]

Categories: R

Raf Tabiri Bkz. Sundurma. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: R

Rafcı Tabiri Rüyada rafcıyı görmek, genişlik ve bol rızka delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: R

Rağbet ettirmek Tabiri Rüyada yemek yedirmek veya hayırlı bir iş için birisini teşvik ettiğini görmek, fasıkın tevbesine yahut kendisinde büyük bir nasip olan Peygamberimize uymada devam etmeye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: R

Rahip Tabiri Rüyasında rahip olduğunu gören, bid’atte çok ileri gider. Dine zarar verir. Ebu said’ül Vaaz’ın tabiri böyledir. Bazılarına göre, rüyada rahip görmek; Allah-ü Teala Hazretlerinden korkan bir kimseyle veya hilekar, dalalete düşmüş biriyle yorumlanır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: R

Rahman suresi Tabiri İbn-i Şirin diyor ki: Rahman Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, yalan söylemekten kaçınır. Sözüne sadık olur. Kirmani demiştir ki: Hep doğruyu seçer. Ahlakı güzel olur. Kur’an-ı Kerim-i hıfza muvaffak olur. Halka faydası dokunur. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dünyada ni’meti bol olur. Ahirette Allah’ın rahmetine nail olur. Abdulgani şöyle […]

Categories: R

Rahmet etmek Tabiri Bir kimse rüyada, zayıfları esirgeyip acıdığını görse, o kimsenin dini kuvvetli olur. Kendisinin acınıp esirgendiğini görse, günahları mağfiret edilir. Bir kimse Allah Teala Hazretleri’nin rahmetinin kendi üzerine indiğini görse, o kimse nimetle rızıklandırılır. Kendisini merhametli, sevinçli bir halde görse Kur’an-ı ezberler. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: R

Rakip Tabiri Bkz. Hasım. Kaynak: Güncel

Categories: R

Ramazan ayı Tabiri Bu ayda çetinlik, cimrilik ve kötülük kapıları kapanır ve görülen hayırlı rüya çabuk çıkar. Ramazanda görülen çirkin rüya sıhhatli değildir. Ramazandaki hayırlı rüyanın hükmü gecikmez, şerlisinin hükmü ise, gecikir ve tabir de edilmez. Zira bu ayda görülen şerli rüya saçma – sapan rüyadır. Bu ayda görülen rüyada kafirin durumu, mümininkmin tersidir. Kafirin […]

Categories: R