Saymak Tabiri Üzerinde Cenab-ı Hakk’ın ismi yazılı olan paraları saymak; ilimden istifadedir. Üstünde suret bulunan paraları saymak; batılla meşguliyete, inci saymak; Kur’an okumaya işarettir. Kiremit veya taş parçası saymak; luzumsuz şeylerle uğraşmaktır. Zayıf öküzler saymak; kıtlığa, semiz öküzler saymak; bereketli senelere, deve saymak; büyük hayra, feyze ve kazanca, sultan için ganimete delalettir. Kirmani (R.A.) bu […]

Categories: S Ş

Saymak Tabiri Rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz aded saymak da, böyledir. Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz aded saydığım gören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayışım saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. […]

Categories: S Ş

Saz Tabiri Bkz. Tambura. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sazlık Tabiri Bkz. Şeker Kamışı. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sebat Tabiri Uyanıkken adeti tezlik ve acelelik olan kimsenin rüyada sebat ettiğini görmesi, nimete, hidayete, kuvvetli azme, işlerinde itiyat ve temkinli hareket etmesine ve medhü senaya layık olmasına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sebe suresi Tabiri İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Bu Sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, abid ve zahid olur. Yani dünya zevklerine sırt çevirir. Kirmani diyor ki: İbadete devam eder. Elinden çıkan bir ni’mete tekrar kavuşur. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Din yolunda salihlerden olur. Abdulgani şöyle diyor: Dünyada zahidlerden olup, yalnızlığı sever. […]

Categories: S Ş

Sebil Tabiri Bu rüya şunlarla tabir olunur: Halka faydalı bir zengin, toplu mal ve insanların ilimlerinden istifade ettikleri alimler. Kirmani diyor ki: Bir sebil inşasına vesile olduğunu gören, hayır işler. Sebili yıkmak; bunun tersidir. Bir sebili badana edip, temizlediğini gören; halk arasında hayırseverliği ile meşhur olur. Sahibi bilinen bir sebilin genişlediğini görmek; o şahsın daha […]

Categories: S Ş

Sebze Tabiri demiştir ki: Bir bölgede isimleri meçhul ekili sebzeler görmek; umum için selamettir. Bir rivayete göre diğerlerinde olduğu gibi bu rüyanın tabirinde de dikkat edilecek husus, sebzenin tadıdır. Lezzeti acı olanlar, şerre işarettir. Cabir’ül Mağribi diyor ki: Rüyada sebze satmak; üzülmektir. Satın almak; iyidir. Cafer-i Sadık (R.A.) şöyle diyor: Bir sebze yediğini gören; hastalanır, […]

Categories: S Ş

Sebzeli yer Tabiri Rüyada sebzeli yeri görmek, üzüntülü birtakım erkeklere delalet eder. Rüyada bostanından bir deste sebze topladığını gören kimseye hanımının yakınları tarafından şer ve düşmanlık gelir. Rüyada deste ile sebze görmek, rüya sahibini serden sakındırması için korkutmaktır. Sebzenin kurusu kendisiyle malların İslah edildiği bir maldır. Bazı tabirciler sebzeler, üzüntü ve kederdir, dediler. Kaynak: İmam […]

Categories: S Ş

Seccade Tabiri Rüyada bir mescidde seccade üzerinde oturmak; Hicaz’a gitmektir. Cabir’ül Mağribi diyor ki: Yün veya pamuk seccade üzerinde oturan, ibadette çok hırslı olur. Seccadesini kaybeden, ibadette tembel davranır. İpek seccade, ibadette riyaya işarettir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş