Sırt Tabiri Rüyada insan sırtı görmek, sahibine yardımcı olan veya kendisinden yardımcı olması istenen bir kimseye delalet eder. Bazan sırt görmek, elbise gibi üzerinde görünen bayağı maldan kendisine itimad edilmiş şeylere veya arkaya atılarak unutulmuş bir işe delalet eder. Sırt evin dışına veya şehire ya da kara ve sahrada olan yola delalet eder. Rüyada bel […]

Categories: S Ş

Sırtlan Tabiri Rüyasında bir sırtlana bindiğini gören, çirkin ve pis bir kadınla evlenir. Bir sırtlana değnekle vurduğunu gören, karısının akrabalarıyla tartışır. Sırtlana kılıçla vurduğunu gören, karısına karşı çok konuşur. Dişi bir sırtlana taş ile vuran, çirkin ve pis bir kadına küfreder veya onunla zina yapmakla suçlanır. Sırtlan eti yiyene çirkin ve ahlaksız bir kadın büyü […]

Categories: S Ş

Sırtlan Tabiri Rüyada görülen sırtlan —işleri aksi çıkan — zulümkar ve hileli bir düşmandır. Dişi sırtlan, edepsiz ve sihir yapan bir koca karıdır. Rüyada dişi sırtlan eti yediğini gören kimseye sihir yapılır, ve kendisi bu durumu bilmez. Ancak yapüan bu sihrin çözülmesi ümid edilir. Dişi sırtlana binen kimse, bir kadınla evlenir. Ancak dişi sırtlan sihir […]

Categories: S Ş

Sıtma Tabiri Rüyada sıtmaya yakalanmak, borcu ödemeye delalet eder. Çünkü sıtma günahlara kefarettir. Bazan da sıtma, korkutma ve tehdide delalet eder. Eğer sıtma borca delalet ederse o borç 360 dirhemdir. Çünkü bir gün sıtma bir seneye kefarettir. Sene ise insanların azası sayısında 360 gündür. Bazan sıtma yaz gününde soğuk ve kış gününde sıcak ve hararetli […]

Categories: S Ş

Sıtma Tabiri Bkz. Humma. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sıtma Tabiri Rüyada sıtmadan dolayı titrediğini görmek, yakın gelecekte fiziksel bir rahatsızlıkla tabir edilir. Başkalarının sıtmaya yakalandığını görmek, aldırmazlığınız ve ilgisizliğinizle birilerini kızdıracağınıza işaret eder. Kaynak: Güncel

Categories: S Ş

Sızlanmak Tabiri Rüyada herhangi bir sebeple ağlayıp, sızlamak, saç sakal yolmak iyi değildir. Hele bağırıp çağırmak; katiyyen hayra yorulmaz. Felaket, bela ve kötü bir iştir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sidik Tabiri Rüyada sidik ettiğini görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarfetmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tabir edilir. Sidiğinin çokça akmasını görmek, rızkının çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına delalet eder. Bir kimsenin rüyasmında sidiğini tutması ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, bazan işlerinde acele etmesine ve tutuğu işin […]

Categories: S Ş

Sidre-i münteha Tabiri Rüyada Sidre-i Münteha’yı görmek, kendisine vaad edilen her şeye kavuşmaya delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sidret-ül münteha Tabiri Sidret-ül Münteha üzerinde çok sayıda sabit yapraklar görmek; sayısız doğumlara, yaprakların dökülmesi ölümlere işarettir. Üzerinde isim yazılı yaprak, o ismin sahibinin çabucak vefatını haber verir. Sidret-ül Müntehayı yapraksız görenin, eceli gelmiştir veya o civarda veba gibi bulaşıcı bir hastalık çıkar. Sidret-ül Münteha’yı görmek, vaadedilen şeylere erişmeye de delildir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş