Su tulumu Tabiri Rüyada su kabı görmek, yolculuğa delalet eder. Bazan çocuk düşüren kadına, bazan da fakirlik ve zenginliğe de delalet eder. Su tulumu dar yerlere de delalet eder. Evinde su ile dolu bir tulum gören kimsenin hanımının hamile olmasına delalet eder. Çünkü su çocuktur. Tulum ise kadının karnıdır. Rüyada sucunun karnı tulumu, tulumu da […]

Categories: S Ş

Su yolları ve kanallar Tabiri Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, ya da bir alime delalet eder. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime nail olur. Yahut nefsi özellikle din ve dünyası için yahut bütün halka bir hizmette bulunur. Bazı tabirciler, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir […]

Categories: S Ş

Su yolları ve kanallar Tabiri Rüyasında su yolları ve arklar yaptığını gören, halkın malından hile yoluyla faydalanmayı düşünür. Yaptığı su yoluna, başkasının suyundan akıttığını gören, halka ihanet eder. Kendisine ait bir su yolunda su aktığını gören, evlenir. Bostanını arkın suyu ile suladığını gören, her şeyini bir kadın için harcar yahut bir akrabası ile içtima eyler. […]

Categories: S Ş

Sucu Tabiri Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik sahibi bir kimsedir. Çünkü suculuk, sevap işleminin en faziletlisidir. Sucu yaptığı iş mukabilinde ücret almadığı taktirde, elinden çok hayır meydana gelir. Sucunun bir kabı doldurup yerine götürmesi, onun biriktireceği mala delalet eder. Sucuyu görmek, ilmiyle, göğüslere; hikmetiyle, kalplere şifa veren kimseye, rızka ve meliklere yaklaşmaya delalet eder. […]

Categories: S Ş

Suç Tabiri Rüyada suç işlemek, küfür ve sapıklığa tabi olmaya delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Suç ortaklığı Tabiri Rüyada bir suça ortak olduğunu görmek, gerçek hayatınızdaki bir kişinin negatif etkisiyle yorumlanır. Aynı şekilde yapmış olduğunuz bir şeyden dolayı suçluluk da duyuyor olabilirsiniz. Kaynak: Güncel

Categories: S Ş

Suçlanmak Tabiri Rüyada bir şeyle suçlandığını görmek, suçluluk duygusuna işarettir. Bu rüya, kendiniz ve seçimleriniz hakkında şüphe duyduğunuz da anlamına gelebilir. Başkalarını suçlamak, etrafınızdakiler tartışmalar yaşayacağınız şeklinde tabir edilir. Kaynak: Güncel

Categories: S Ş

Suhuf Tabiri Rüyada suhuf görmek, Cenab-ı Hakkın: «Yoksa Musa’nın (Allah’dan aldığı emri) vazifesini tastamam ifa eden İbrahim’in sahifelerinde olan (şun) lardan haberdar mı edilmedi?» (Sure.i Necm, ayet 36-37) mealindeki ayetle: «Şübhesiz ki, bunlar evvelki sahif elerde, İbrahim ile Musa’nın sahif elerinde de vardır» (Sure-i Ala, ayet 18-19) mealindeki ayet gereğince, şahid veya kendilerine uyularak hidayete […]

Categories: S Ş

Sulh Tabiri Bu rüya hayra delalet eder. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Alacaklısına borcunu ödemediği halde, onunla barışmak isteyen; dalalete düşmüş birini hidayete davet eder. İki davacının birbirleriyle sulh yaptıklarını görmek; onların birbirlerini hidayete davet edeceklerine delalettir. Mal vermek üzere alacaklıyla sulh etmek hayırdır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sultan Tabiri Rüyada sultan, Allahü Teala Hazretleri ile tabir edilir. Bundan dolayı sultanı razı ve hoşnud olarak görmek, Allah’ın azap ve gazabiyle rüyayı göreni korkutan birisine delalet eder. Bir kimse rüyada sultanı sebepsiz olarak dargın görse, rüyayı görenin namaz ve ibadetinde yaptığı bid’ata veya gördüğü dargınlık kadar dininin bozukluğuna delalet eder. Eğer sultanı güler yüzlü […]

Categories: S Ş