Şuayb (as.) Tabiri Rüyada Şuayb (A.S.)’i gören kimse ile, ölçü ve tartılarını eksik yapan ve insanların haklarını tamamen vermeyen bir kavim arasında bir alış veriş yapılır ve o kavim, yapılan bu alışverişte o kimsenin hakkını tamamen vermeyerek onu güç duruma sokarlar. Fakat o kimse, sonunda hakkını almağa muvaffak olur ve kız evladı olarak sevince erişir. […]

Categories: S Ş

Şuayb (as.) Tabiri Rüyasında Şuayb (A.S.)ı gören kimse önceleri halkın eziyetine maruz kalır. Fakat, sonunda düşmanlarına muzaffer olur. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Şuf’a Tabiri Rüyada şuf’a talebinde bulunmak, düşmanlar ile sulha, bekar için evlenmeye, akrabalariyle nikahlanmaya, farz olan namazı devamlı kılmaya ve bazen da çocuk ve mala delalet eder. (*) Şuf’a Lügatte çift manasındadır. Istilahta ise, satılan veya ivaz şartıyla hibe edilen bir akarı veya bir malı müşteriye veya hibe edilene kaça mal olmuş ise, o miktar […]

Categories: S Ş

Şura suresi Tabiri İbn-i Şirin diyor ki: Bu Sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, kıyamet gününde Cehennem azabından kurtulur. Kirmani demiştir ki: Cenab-ı Hakk kıyamet gününde onun hesabını kolaylaştırır. Hasta ise, şifaya kavuşur. Cafer-i Sadık şöyle diyor: Sağlık içinde uzun bir ömür sürer. Abdulgani’en Nablusi’ye göre, ilim ve amel sahibi olup sıhhatli […]

Categories: S Ş

Şükretmek Tabiri Rüyada Allah (C.C.)’a şükretmek üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Bundan dolayı rüyada Allah (C.C.)’a şükrettiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulup, kuvvet, mal, hayır, ucuzluk, bolluk ve sevaba nail olur. Eğer rüyayı gören vali ise, bağlı, bahçeli ve mamur bir şehire vali olur. Rüyada Allah (C.C.)’a şükrettiğini gören kimsenin, Allah (C.C.)’ı birlemiş olduğuna delalet […]

Categories: S Ş

Şükür secdesi Tabiri Rüyada görülen secde-i şükür, belaları defetmeye, rızkı yenilemeye ve rüyayı gören tarafından secde-i şükre koşan kimse için mükafata delalet eder. Allah için şükür secdesi yaptığını gören kimse, otuzbeş yaşını doldurmuş ve darlık içerisinde ve beli de bükülmüş olmasa, o kimse ihtiyarlamadan mal ve nimetle kuvvetli ve zengin olur. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Şüphe Tabiri Rüyada dinin beyan ettiği şeylerde veya Allah kelamında şübhe etmek, nifak ve hileye delalet eder. Bazen bu rüyanın sahibi Cenab-ı Hakkın rahmetinden uzak kalan iki yüzlülerden olur veyahut namuslu olan hanımı hakkında kötü bir zanda bulunur. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş