Zurnacı Tabiri Halkın arasına batılı sokan, onları yalanlarıyla birbirlerine düşüren birine delalettir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zurnacı Tabiri Rüyada zurnacıyı görmek, ferahlığa, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine delalet eder. Çünkü bu gibi durumlar keder ve sıkıntısız zamanlarda görülür. Bazen de zurnacıyı görmek, oyuna, can sıkıntısına, ağlamaya ve feryad etmeye delalet eder. Bazen de parmaklarıyla hesap yapan kimseye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zülkarneyn (a.s.) Tabiri Bu rüyayı gören, büyük bir zattan yardım ister. İhtiyacı karşılanır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zülkarneyn (a.s.) Tabiri Rüyada Zülkarneyn (A.S.)’ı görmek, büyük bir kimseye bir ihtiyacından dolayı şefaat etmeye ve onun ihtiyacını gidermeye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zülüf Tabiri Rüyada görülen zülüf, onu taşıyan için mübarek erkek çocuktur. Zülüfü başında gören kimse için maldır. Zülüf, cariyedir. Çok zülüfler, gören kimse için cariyelerdir. Kadının rüyada zülüf ve saçlarını örmesi, onun reis bir çocuk doğurmasina ve senenin ucuzluk ve bolluğuna delalet eder. Eğer kadm zülüf ve saçlarını kalın ve birbirine dolaşmış olduğunu görse, şöhret […]

Categories: Z

Zümer suresi Tabiri İbn-i Şirin diyor ki: Zümer Suresini rüyasında tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu görenin günahları Allah (C.C.) tarafından afvedilir. Îmanla göçer. Kirmani şöyle diyor: Rüya sahibi bilgili, zeki, idraklı ve ileri görüşlü olur. Ahirete hayırla irtihal (göçer) eder. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Kadri yükselir. Dini kuvvetlenir. Muhterem ve mükerrem olur. Abdulgani diyor […]

Categories: Z

Zümrüt Tabiri Bu rüya; evlat, dost ve helal malla yorumlanır. Kirmani şöyle diyor: Rüya sahibi dindar olur. Doğru yolda gider. İri taneli ve güzel bir zümrüte malik olduğunu gören, Salih bir kul olup, takvaya yönelir. Helal maldan istifade eder. Birinin kendisine bir zümrüt verdiğini gören, o zat vasıtasıyle helal kazanır. Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Zümrüt […]

Categories: Z

Zümrüt Tabiri Rüyada zümrüt görmek, şehadete, Cennet köşklerine girmeyi gerektiren amel ve hallerde bulunmaya delalet eder. Bir kimse rüyada zümrüte rastgeldiğini görse, salih kardeşlere, yahut ahlakı güzel erkek evlada, ya da faydalı ilme, yahut da temiz ve helal mala sahip olur. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zünnar Tabiri Rüyasında beline zünnar bağlayan, dindarlardan ise, itikadı daha çok artar veya ömrünün yarısı geçmiştir. Elinde zünnar görenin, dini zayıftır. Günahkar biri rüyasında beline zünnar bağladığını görürse, bid’ate yönelir. Dinde bozgunculuk çıkarır. ZÜNNAR: Hıristiyan rahiplerinin veya putperestlerin bellerine bağladıkları örme kaba ve sert kuşak. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z