Türkçe Ödevleri

Türkçe Ödevleri

 • Konferans nedir?

  Konferans Alanında uzman birinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı hazırlıklı konuşmaya konferans denir. Konferansçı istediği…

  Devamını Oku »
 • Fıkra ve özellikleri

  Fıkra : Belli bir amacı, savunulan bir düşünceyi ele alan ve bunu en kısa yoldan anlatan, mizah ve hiciv unsurlarını…

  Devamını Oku »
 • Lehçe

  Bir dilin, tarihî gelişim sürecinde, bilinen dönemlerden önce o dilden ayrılmış ve farklı biçimde gelişmiş kolları. Genellikle lehçe, şive, ağız…

  Devamını Oku »
 • Türkçe’de Ağız

  Bir ülkede geçerli olan genel bir şive içinde, o ülkenin çeşitli bölge ve kentlerindeki konuşma dilinde görülen söyleyiş farkları. Günlük…

  Devamını Oku »
 • Şive

  Bir dilin kültür düzeylerine göre gösterdiği değişiklik. Genellikle lehçe, şive, ağız terimleri birbirine karıştırılmaktadır. Şiveler arasındaki değişiklikler temelde ses özellikleridir.…

  Devamını Oku »
 • Noktalama İşaretleri

  Nokta (.) 1. cümlenin sonuna konur. 2. kısaltmaların sonuna konur. 3. sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 4. bir yazının…

  Devamını Oku »
 • Yusuf Has Hacip

  1017 yılında; Doğu Türkistandaki Balasagun şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı olan Hacip’in, Müslüman bir ailenin…

  Devamını Oku »
 • Münazara ve Özellikleri

  Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir. Münazarada önemli olan “savunma” dır. Taraftarı az olan bir…

  Devamını Oku »
 • Sempozyum ve Özellikleri

  Belirli bir konuda uzman kişilerin kendi alanlarıyla ile ilgili olarak hazırladıkları bildiriyi sunmaya sempozyum denir. Özellikleri; * Sempozyumda aynı konu…

  Devamını Oku »
 • Panel

  Panel bir tartışma türüdür. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Panelde…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu