HaberlerİranMahmud Ahmedinecad

Ahmedinecad’ın 2011 BM Genel Kurul Konuşması

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, New York’taki BM 66. Genel Kurulu’nda merakla beklenen konuşmasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, New York’taki BM 66. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında son altı yıldır dünyadaki ilişkilerin mahiyeti doğrultusunda konuşmalar yaptığını belirterek başladığı ve yedincisini yaptığı bu genel kurul konuşmasında dünyadaki gelişmeleri başka bir açıdan analiz etti.

Ahmedinejad’ın ideal küresel yönteşim kavramına ağırlık verdiği bu önemli konuşmasında, dünyadaki mevcut yönetimin etkin koordinasyon sağlamakta ve çatışmaları engelleyen kuralların ve kurumların işletilmesindeki yetersizlikler ve bunların sebepleri ön plana çıktı.

Milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına, evsiz kalmasına ve göç etmesine sebep olan iki büyük dünya savaşının ve büyük ekonomik krizlerin, Kore ve Vietnam savaşının ve daha yakın tarihte Irak’ta ve Afganistan’daki ve daha bir çok kanlı bölgesel savaşların nedenlerine işaret eden İran Cumhurbaşkanı, hükümranlık altındaki BM Güvenlik Konseyi’nin küresel güvenlik ortamını sağlamakta yetersiz olduğunu, ekonomik eşitsizliklerin kaynağının eşitsiz ekonomik dağılımdan kaynaklandığını ve bunun barışın küreselleşmemesinde önemli rol oynadığını belirterek, mevcut düzenle küresel yönetişimin olanaksızlaştığını ve dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnsanın fıtrat olarak Allah tarafından diğer varlıklara üstün kılındığını ve bunun insanlığa ilahi bir hediye olduğunu belirterek konuşmasına başlayan İran Cumhurbaşkanı, insanların ortak fıtratı gereği Allah’a imanın ezeli ve ebedi olduğunu, insanların adalet, özgürlük, izzet, mutluluk, barış, güvenlik istediğini söyledi ve insanın tarihsel arzularının açıkça ölümsüz şiir, sanat miraslarında ve siyasi, toplumsal, kültürel hareketler ve gelişmelerde kendisini gösterdiğini ve bütün ilahi peygamberlerin insanları bu yöne davet ettiklerini söyledi.

Ahmedinejad, insanlığın tarih içinde büyük kazanımlar elde ettiğini, özellikle birleşmiş milletlerin, insanların işbirliğinin ürünü olarak insanlığın bu büyük kazanımlardan olduğunu işaret etti fakat bununla birlikte, insanların barış, gelişme, kardeşlik gibi erdemlere olan eğilimine rağmen, savaşların, katliamların, ayırımcılığın, fakirliğin, siyasi, ekonomik benzeri krizlerin telafisi mümkün olmayan acılara ve sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Bugün dünyada üç milyar insanın günde 2,5 dolardan az para yaşamını sürdürmek zorunda olduğunu, bir milyar insanın bu parayı bile bulamadığının altını çizen İran Cumhurbaşkanı, günde 22.000’den fazla çocuğun açlık sebebi ile öldüğünü hatırlattı ev dünyada %20 civarındaki en zengin kesimin geliri %75 iken; %40 oranındaki en fakir kesimin sadece %5 gelire sahip olduğunu söyledi.

Bu durumun sebebinin ve çözüm yollarının ne olacağını soran Ahmedinejad, arkasında BM Genel Kurulu’na şu benzeri soruları yöneltti.

“Kim asırlar boyunca kendi maddi açgözlülüğü yüzünden siyah kölecilikle milyonlarca insanı zorla Afrika’dan çıkarıp, Amerika ve Afrika’da kurban etti?
Kim sömürgecilik adına asırlarca toprakları işgal etti ve milletlerin kaynaklarını, dilini, kültürünü, kimliğini yok etti?
Kim 70 milyon insanın ölümüne ve yüz milyonlarca kişinin yaralanmasına veya göçmen olmasına sebep olan birinci ve ikinci dünya savaşlarını çıkarmıştır? Kore yarımadasında ve Vietnam’daki savaşı kim çıkarmıştır?
Kim Filistin halkının ve bölge halklarının başına hileyle ve ikiyüzlülükle Siyonizm’i getirip, 60 yıldan fazla süren savaşta onlara evsizlik, terör ve kitle ölümleri getirmiştir ve Siyonistleri halen himaye etmektedir?
Kim onlarca yıl Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinin başına darbe ve diktatörlükler getirmiş ve onlarla samimi ilişkiler içindedir?
Kim savunmasız insanlara karşı atom bombası kullanmış ve kim bugün halen binlerce nükleer savaş başlığı depolamaktadır?
Kim ekonomisini savaşlar çıratmak ve silah satmak üzerine kurmuştur?
Kim Saddam Hüseyin’i 8 yıl süren bir savaş için İran’a saldırtmış ve onu şehirlere kimyasal bombalar atmak için donatmış ve teşvik etmiştir?
Kim 11 Eylül olayını Afganistan ve Irak petrol kaynakları üzerinde egemen olmak için işgal bahanesi olarak kullanmıştır ve milyonlarca insanı öldürmüş ve yaralı bırakmıştır veya göçmen etmiştir?
Kim bütün dünya ülkelerin daha fazla olarak milyarlarca dolar askeri harcaması vardır ve kim sürekli her bahaneyi milletleri ve ülkeleri doğrudan tehdit etmek için kullanmaktadır?
Kim dünyanın en borçlu devletidir?
Güvenlik Konseyi dünya güvenliğinden sorumludur, fakat kimin hükümranlığı altındadır?”
BM 66. Genel Kurulu’na hitap eden İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Batılı güçleri ve Amerika’yı eleştirerek, çoğu insanın 11 Eylül terör saldırılarını Amerika’nın Irak ve Afganistan’da savaş açmak için bahane olarak kullandığına inandığını, ABD ve müttefiklerinin Siyonizm’i kutsal bir kavram ve ideoloji olarak gördüklerini, Holokast’ı ve 11 Eylül saldırılarını içyüzünü sorgulayan ülkelerin tehdit ve yaptırımlarla sindirilmeye çalışıldığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad BM Genel Kurul konuşmasını “Selam sevgi ve özgürlük, selam adalet ve şuur, selam parlak ve aydınlık gelecek” diye tamamladı.

Başa dön tuşu