İmam Ali Hamaney Amerika’nın Filistin konusundaki planları başarısız olacak

https://www.islamidavet.com/2018/07/imamalihamaneyamerikafilistinplanindabasarisizolacak.mp4

(124)

124
İZLENME