İmam Ali Hamaney Kuşatma Olmasaydı Yemen’e Bir Yerine Yüz Füze Gönderirdik

https://www.islamidavet.tv/2018/02/imamhamaneykusatmaolmasaydiyemenebiryerineyuzfuzegonderirdik.mp4

(119)

119
İZLENME