İmam Hamaney İngiliz Şiiliği ve Amerikan Sünniliği aynı makasın iki kolu gibidir

https://www.islamidavet.tv/2018/04/imamhamaneyingilizsiiligiveamerikansunniligiaynimakasinikikolu.mp4

(75)

75
İZLENME