İmam Hamaney, Seyyid Kutub’un İslam devletinin önemini vurgulamasını anlatıyor

http://islamidavet.tv/2016/02/08022016/seyyidkutup.mp4

(18)

18
İZLENME