GenelHaberler

İran ve Tunus yetkilileri ikili işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptılar

İran İslam cumhuriyeti milli güvenlik Şurasının sekreteri yardımcısı Ali Bageri, ikil işbirliğini geliştirmek, Suriye ile Gazze krizini görüşmek için Tunus’u ziyaret etti. Ali Bageri iki günlük ziyaretinde Tunus Hareketünneza lideri Raşid Elgannuşi, Tunus cumhurbaşkanı Munsif El-Merzugi ve iç işleri bakanı Ali El-Eriz ile bir araya gelip görüştü.

Tunus Hareketünneza lideri Raşid Elganuşi bu görüşmede İran’daki İslam inkılabını azametine değinerek İran halkını halkçı inkılapların öncüsü ve bayraktarı olduğunu söyledi. Elganuşi İran İslam cumhuriyetinin Filistin halkına verdiği destekle Gazze’deki İslami direniş gücünün Siyonist rejimin saldırıları karşısındaki zaferinde etkin olduğunun takdire şayan olduğunu belirtti. Hareketünneza lideri Raşid Elganuşi, Suriye krizinin kanlı bir yara olarak İslam ümmetinin bedenine dayatıldığını, İran başta olmak üzere Suriye dostlarının hayırsever katkısıyla bir an evvel son bulması gerektiğini vurguladı.

İran İslam cumhuriyeti milli güvenlik yüksek Şurasının sekreteri yardımcısı Ali Bageri de Tunus halkının görkemli devriminin arap ülkelerindeki İslami uyanış dalgasında öncü rol ifa ettiğini, İslami uyanış inkılabının zirveye ulaşmasının İran İslam cumhuriyetinin en büyük ülküsü sayıldığını, bu İslami diriliş ve devrimlerin İslam ümmetinin dünya toplumu nezdindeki konumunu yükselteceğini, İslam aleminin asıl davası olan Filistin halk kurtuluş sürecini de takviye edeceğini söyledi.

Ali Bageri ayrıca Tunus cumhurbaşkanı Munsif El-Merzugi’yel görüştü. Bu görüşmede İran’ın çalışmaları sonucu, İran İslam cumhuriyeti, Mısır, Türkiye ve Rusya gibi bölgedeki etkin devletlerin Suriye’deki kanlı ve yıkıcı çatışmaları durdurmak Suriye krizine son vermek için yeni bir diplomatik girişim başlattıklarını, Tunus’unda bu sürece katılmasının yapıcı olacağını, İran ile Tunus’un yakın işbirliğinin büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tunus cumhurbaşkanı Munsif El-Merzugi ise İran’ın barışçı nükleer faaliyetlerini koşulsuz olarak desteklediğini, batılı güçlerin bu konudaki çifte standart politikalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kuzey Afrika ülkelerinden olan Tunus köklü bir tarih ve medeniyet’e sahip olup, aralık 2010 yılında başlattığı uyanış devrimiyle Arap ve İslam ülkelerinde özel bir konuma sahip oldu. Tunus’da halkın hükümet kurup, halk devrimi ardından yeni bir demokratik sürecin tecrübesini yaşamaktadırlar. Tunus halkı dikta rejimi devirdikten sonra, siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlarla karşılaşmaktadır. Fakat diğer devrim başlatan diğer Arap ülkelerine kıyasla daha istikrarlı bir duruma sahiptir. Tunus hükümeti halkın İslami ve demokratik taleplerini yerine getirme sözü vermiştir. Tunus hükümeti ayrıca, dış politikada İslam ülkelerine yöneliş stratejisini ilan etmiştir. Nitekim İslamcı Hareketü-Nneza lideri Raşid Elganuşi İran milli güvenlik yüksek şurası sekreterinin dış ilişkiler yardımcısıyla yaptığı görüşmede, Tunus hükümetinin halkçı sürecini geliştirmek istediğini, önceleri kaplarını sadece batılı ülkelerle güçlere açtığını, fakat Tunus halk devrimi ardından kurulan yeni devlet düzeni ve hükümetinin Arap ve İslam ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalıştığını, özellikle İran İslam cumhuriyetiyle ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdiğini söyledi.

Tunus, iran İslam cumhuriyeti gibi, batılı güçlerin uzantısı olan Suriye uluslar konseyi ve muhalefet koalisyonunu Suriye halkının temsilcisi olarak resmen tanımaktan kaçınıp Suriye krizinin barışçı ve Suriye halkının bizzat kendi inisiyatifi ve iradesi üzerine çözümlenmesini istiyor. Tunus cumhurbaşkanı Munsif El-Merzugi de Ali Bageri ile yaptığı görüşmede, Tunus’un Suriye’ye karşı yabancı güçlerin müdahalesine karşı olduğunu, bu ülke halkının barışçı bir şekilde bizzat kendi kaderini belirlemesi, milli birliği ve hakimiyetini sağlaması gerektiğini söyledi. İran ile Tunus’un işbirliği bölgemizde ve Afrika’daki hürriyetçi ve demokrasi talebinde bulunan milletlere ve ülkelere örnek teşkil edebilecek, sorunların barışçı bir şekilde çözümlenmesine katkıda bulunacaktır.

Başa dön tuşu