John Kerry; İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır İran’ı vurmamızı bizzat benden istediler.

https://www.islamidavet.tv/2018/04/johnkerryisrailsuudiarabistanvemisiriranivurmamizibizzatbendenistediler.mp4

(58)

KATEGORİ: İran
58
İZLENME