YA GAZZEYİ YA MAZLUM

VATANUN EBATU

ŞEYTANI SEYENKESERU

SEVAİDUL HASMİ

SEVRETUL ĞADAB HASAN ALLAMA

SAMUDU EŞ ŞA’Bİ

RİCALULLAH

NURUL NUBUVVE

NURUL AHMEDİ NEBİ

NAHNU ENSARU LİLLAH

NAHNU EBİYİ ENSARULLAH IRAK

NAHNU AŞIKI RESULULLAH

METEL ĞADABU

MECDUNA VE ŞUHEDAUNA

LEBBEYKE YA NURUL HUDA

KULLİNA YEMEN

GUDUMEN YA ENSARULLAH

GARNEŞ ŞEYTANİ

FECRİL İNTİSAR

ENE SEYFU BETARU

GAZZETEL HAŞİM

ENE NESMETU NEBEVİYYE

CİNE CEDDİD BEY’ATNA

DAİŞU ZAMANİ SUFYANİ

GUM VE MUGAVEM

CEBERUTUL FUCCAR

HAMSAVİYİ

BÜŞRATUN NEBEVİ

SAVARİHİL SARAYA

YEVMUL KUDSUL ALEMİ

HEZZUL ARDİ

YEMENİS SUMUD

LEGUMME REŞŞAŞEK

YA SUBTUN NUR

SEDDİL YEBNEL KASSAM

YA RESULLAH MUAZRİHE

ULU RAYATEL NASRİ

BİSMİLLAHİ KEBBURNA

YA RİCALULLAHI FEZİTUM

UŞŞAGİL BAHRİ

YA HUSEYİN UZREN

VADUS SADIQ

YA HAMAS

YA HABİBİ, YA RESULULLAH

İDRİB YA SARAYA

İNTİSARİ GAZZE

ŞU’LE İ ĞADAB

ŞU’LE İ ĞADAB

GADİM GADİM

03:39