İmam Ali Hamaney

Rehber ve Buşehr Halkı

İmam Ali (as.)’ın mübarek veladet yıl dönümünde Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi İmam Ali Hamaney bugün sabah Buşehr eyaleti halkından kalabalık bir grubu kabulü sırasında yaptığı konuşmada, İmam Ali(as)’nin tarihte istisnai bir şahsiyet, ilim, maneviyat, ahlak, insani değerlerin zirvesi olarak niteledi.

“İslam dünyası ve toplumunun bugünkü şartları için insanlık tarihinin bu eşsiz şahsiyetinin hayatından alınması gereken en önemli ders basiret kazandırmak, fezanın aydınlatılması ve basirete gereksinimleri olan kimselerin iman ve düşüncelerinin derinlik kazandırılmasıdır” dedi.

Muvahhitlerin mevlası İmam Ali as.’ın mübarek veladet yıl dönümü Receb ayının 13’ünü kutlayan Rehber İmam Ali Hamaney bugünü büyük bir gün olarak niteleyerek, İmam Ali’nin (sa) üstün kişiliğine temasla, böyle büyük bir günde en önemli bayramlık hediyesinin o hazretin davranış ve kelamından, yol ve metodundan gereken ders ve ibretin alınması olduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında Hz. Ali (as)’ın fikir, davranış ve hareketinin, cihadının özelliklerini sayan Rehber İmam Ali Hamaney şöyle dedi: “Çocukluk döneminden itibaren Allah Resulü (sav)’in yanında bulunup, eğitilen ve büyüyen bu eşsiz şahsiyet muhtelif kesitlerde kendi mübarek yaşamını hakkın ikamesi, İslam’ın korunması için harcamış ve Hz. Resulullah (sav) o hazreti hak ölçüsü olarak tanımlamıştır. Kamuoyunu aydınlatmak, bilinç kazandırmak bugün İslam dünyasının ve toplumun temel ihtiyaçlarından biridir. Zira düşmanlar İslam’a karşı koymak için din ve ahlak araçlarını kullanarak devreye girmiş bulunuyorlar.
Müslüman olmayan halklar kamuoyunu aldatmak istediklerinde insan hakları ve demokrasi safsatasını işe sokuyorlar ve İslami kamuoyu ile taraf olduklarında ise İslam ve Kur’an’ın adını işe sokuyorlar. Oysa bunlar İslam’a, Kur’ana ve İnsan haklarına en ufak bir inanç ve itikatları yoktur.”

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının devamında İmam Ali (as) döneminde kamuoyunun aldatılması amacıyla Sıffin savaşı ve Kur’anı Kerim’in mızrakların başına takılması fitneciliğinden tarihi örnekler vererek, “Emir’ul Müminin Ali as. O fitnecilik döneminde kendi çevresine haykırarak diyordu ki izlemekte olduğunuz bu hak ve sadık yoldan kopmayın ve sakın fitnecilerin sözleri sizlerin yüreklerinizde gevşeme oluşturmasın” dedi.

Rehber İmam Ali Hamaney fitne döneminde ortalığın toz duman içinde kaldığını hatırlatarak, böyle bir ortamda bir takım elitlerin de yanlış ve hataya düşebileceklerini, bunun için fitne döneminde belli ölçeklerin varlığının şart olduğunu, bu ölçeğin de Hz. Ali’nin halkı yönelttiği hak ve beyine olduğunu ve bizlerin de bugün buna ihtiyacımızın bulunduğunu söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının şöyle sürdürdü: “Emir’ul Müminin Ali. (as)’ın tanımladığı ölçek ve aydın yol İslam toplumunun İslam düsturları ile idaresi, saldırgan düşmanlara karşı kararlı duruş, düşmanlarla sınırların açık ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi ve düşmanların hileleri karşısında bilinçli olmaktır. Birçok hususta halk kitlesi hakikatleri bir takım elit ve güzidelerden çok daha iyi idrak ediyorlar.”

İran halkının İslam İnkılâbı sayesinde uyanık olduğunu ve ülke sorunlarının büyük bir bölümünün halkın basireti sonucu çözüme kavuşturulduğunu belirten Rehber İmam Ali Hamaney, “bugün İran halkı özellikle gençler basiret sahibidirler ve gelecek bu halka aittir. Direnç, mukavemet, ulusal dayanışma, İslam’ın, Kur’anın ve Ehli Beyt’in sloganlarına dayanmayı her geçen gün daha da artırmak gerek. Allah’ın lütfüyle İran gençleri, uluslar arası zorbacı düşmanların artık İran halkına karşı zorbalıkta bulunacak güçte olamayacaklarını görecekler” dedi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir diğer bölümünde ise İmam Ali (as)’ın hikmetli sözleri, hutbe ve mesajlarının yer aldığı Nehc’ul Belaga’nın daha fazla okunması ve üzerinde tefekkür edilmesini tavsiye ederek, Nehc’ul Belaga’nın sadece Şia’ya mahsus olmadığını, bilakis Ehli Sünnet Müslümanlarının büyük ve tanınmış alimlerinin de Nehc’ul Belaga üzerinde tefekkür ettiklerini ve kaynak gösterdiklerini, hatta Müslüman olmayan düşünürlerden birçoğunun bile bu kitabın azameti karşısında kendi hayretlerini gizleyemediklerini söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının son bölümünde ise Amerika öncülüğündeki müstekbir güçlerin artık rezil rüsva konuma geldiklerini ve halkların direnişinin sonucunun daha belirgin olarak kendini gösterdiğini belirterek, “Gerçek iktidar, İran halkının hakkıdır ve hiçbir güç bu milleti gitmekte olduğu yoldan saptıramaz” dedi.

Başa dön tuşu