İmam Ali Hamaney

Rehber ve Gençler 3 Kasım 2010

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, Amerika’nın aşırılığı, tağuti rejime bağımlılık, basirete dayalı inancın dikilişi, sahnedeki genç kuşağın öncülüğü ve inkılapçı genç neslin cesaret sembolü olarak söz etti ve ‘bugün İran halkı her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü bir biçimde yüce hedeflere ve saadetin zirvesine doğru ilerlemekte olup, bu görkemli hareketin ön safında gençler yer almaktadırlar’ dedi.

İmam Ali Hamaney, önceki gün sabah binlerce öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada 4 Kasım gününden Amerika’nın aşırılığı, tağuti rejime bağımlılık, basirete dayalı inancın dikilişi, sahnedeki genç kuşağın öncülüğü ve inkılapçı genç neslin cesaret sembolü olarak söz etti ve ‘bugün İran halkı her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü bir biçimde yüce hedeflere ve saadetin zirvesine doğru ilerlemekte olup, bu görkemli hareketin ön safında gençler yer almaktadırlar’ dedi.
4 Kasım Dünya Emperyalizmiyle Mücadele ve Öğrenci Günü eşiğinde düzenlenen bu görüşmede konuşan İmam Ali Hamaney bu günün çok önemli anlamlar ve hakikatler içerdiğini belirterek şunları söyledi: ‘4 Kasım tarihiyle ilgili önemli olaylardan biri rahmetli İmam Humeyni’nin 1964′de Kum şehrinde yapmış olduğu, Amerikan yurttaşlarının İran’da yargı dokunulmazlığını Meclis’in onaylamasını protesto ettiği ve daha sonra da yakalanarak sürgüne gönderildiği konuşmadır. İmam bu konuşmada aslında haklı haykırışıyla İran milletinin şerefi ve çıkarlarını savunmuştu.’
İmam Ali Hamaney, bu günden Amerika’nın aşırılığı ve emperyalistlerin İran gibi milletler karşısında böbürlenme sembolü olarak söz etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Şu konu İran milleti ve özellikle de gençlerin hafızasında daima canlı kalmalıdır ki, Amerika hiç bir zaman ülkelerle normal ilişkiler peşinde olmayıp, patron-uşak ilişkisini düşlemekte ve milletlerin çıkarlarını talan etme arzusundadır. Eğer karşısında hiç kimse dikilmezse bir milletin onurunu çiğnemeye kadar ilerler.’
İmam Ali Hamaney çeşitli dönemlerde kimi Amerikan başkanlarının zahirde dostça konuşmalar yapmış olduklarını hatırlatarak ‘bu konuşmalar görünüşte yumuşak olmalarına karşın, aslında kadife eldiven içindeki çelik pençe gibidir’ dedi.
İmam Ali Hamaney 4 Kasım gününe ait ikinci hakikatin de basirete dayalı inanç olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: ‘İmam’ın 1364 yılındaki feryadı, dini duygulardan yükselen ve halkın genel desteğini de kazanan haykırışları içermekteydi ki bunun sonucu 14 yıl kadar sonra kendisini İslam İnkılabı’nın zaferinde göstermiştir.’
İmam Ali Hamaney tağuti Şah rejiminin uşaklarının 4 Kasım 1978 tarihinde çok sayıda öğrenciyi nasıl katlettiğini hatırlatarak bu hadise dikkate alındığında 4 Kasım gününün genç kuşağın sahnedeki öncülüğünün sembolü olarak görülebileceğini ifade etti.
İmam Ali Hamaney, öğrencilerin mukaddes savunma savaşı yıllarında da öncü durumunda olduklarını ve bunun onların sorumluluk duygusu, inkılapçı ruhları ve basiretlerinden kaynaklandığını kaydederek öğrencilerin bugün de en öncü tabakalardan biri olduğunu vurguladı.
İmam Ali Hamaney ayrıca üniversiteli gençlerin 4 Kasım 1979′da Tahran’daki Amerikan casusluk yuvasını cesur bir eylemle nasıl ele geçirdiklerini hatırlatarak şunları dile getirdi: ‘Bu eylem, inkılapçı genç neslin Amerika’nın heybetli imajı karşısındaki cesaretlerinin sembolüdür. Zira bu casusluk yuvasının ele geçirilmesi, Amerika’nın o dönemdeki dev imajını zedeleyerek, bu süper gücü dize getirmişti.’
İmam Ali Hamaney 4 Kasım gününde daha nice hakikatlerin yattığını belirterek şöyle konuştu: ‘Bu günde yatan hakikatler irdelendiğinde şunu anlamak mümkündür ki, geçen yıl 4 Kasım günü Tahran caddelerinde işte bu eylem aleyhinde sloganlar atanlar, aslında Amerika’nın heybetli imajını yeniden diriltmek, sultacılığını gizlemek ve İran milletinin Amerika’nın büyük zulmü karşısındaki hareketine gölge düşürmek amacındaydılar. Elbette bu hareket, fiyaskoyla sonuçlandı.’
İmam Ali Hamaney, geçen yıl İran’da meydana gelen fitne eylemlerinde düşmanın İran’ı ele geçirmek hedefini güttüğünü, ancak kimilerinin düşmanın stratejisine paralel olarak hareket ettiklerini ve bir grup insanın nasıl olup da bilmeksizin düşmana katkıda bulunmalarının dakik psikolojik analizlere ihtiyaç duyduğunu savundu ve şöyle konuştu: ‘Bugün İran milleti her zamankinden daha güçlüdür. Buna karşılık bu milletin düşmanları her zamankinden daha zayıf olup, daha fazla nefretle yüz yüzedir. Ancak, düşmanın hilesi karşısında asla gaflete düşülmemesi gerekir.’
İmam Ali Hamaney konuşmasının sonunda İran’ın bilim, teknik, siyaset ve bayındırlık alanında sağladığı ilerlemelere işaretle İran halkının büyük bir hızla yükselmekte olduğunun altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu: ‘Bugün ülkemizin her yanı büyük bir çalışma ve halka hizmet atölyesine dönüşmüş durumdadır. İran milleti, zengin ve yetenekli insan gücü ile tecrübeli müdürleri sayesinde bir çok alanda kendi kendine yeterlilik düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Bu hareketin motoru durumundaki gençlik, müdürlerimizin tecrübeli hareketlerinin yanı başında ülke için her geçen gün yepyeni iftihar verici adımlara ortam hazırlamaktadır.’

Başa dön tuşu