İmam Ali Hamaney

Rehber ve Öğretmenler

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi İmam Ali Hamaney, İslam dünyasının kaderinin değişmesi sonucu dünya’nın kaderinin değişeceğini söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney, ülke öğretmenlerinden binlercesini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkenin ilerlemekte olan hareketinin sürdürülmesi amacıyla yaratıcı, düşünen, dindar, buluşçu ve kendine güvenen insanların eğitilmesi ve yetiştirilmesinde öğretmenlerin hayati önem taşıyan büyük rol ve sorumluluğunu vurgulayarak, İran halkı, İslam dünyası halkları ve düşünürleri için siyasi, sosyal ve bilimsel alanlarda güvenilir bir dayanak olabileceği kalkınma ve olgunlaşmada üstün bir merhaleye ulaşması gerekir ve bu, İran halkının tarihi sorumluluğudur” ifadesini kullandı.

Rehber İmam Ali Hamaney bu kabulde, şehid Ayetullah Murtaza Mutahhari’nin anısını ve öğretmenler gününü saygıyla anarak, şehid Mutahhari’nin gerçek manada bir öğretmen olduğunu ve sorumluluk ruhuna sahip olduğunu belirterek şöyle dedi: “O yüce insan, toplumun gerek duyduğu ve muhtelif soruları olan tüm alanlarda yiğitçe sahneye çıkmakta, mülahazalar ve çıkarlar asla ona engel teşkil etmedi. Şehid Mutahhari, dinden arınmış, muhtevasız kavram ve konuları din kisvesi altında topluma sunan sözde din aydınları iddialarında bulunan kimselerin aksine, günün gereksinimlerine uygun gerçek dini kavramları topluma sunmaktaydı. O şehid, kendi hayatı boyunca gericilik, irtica ve tahaccür’e karşı verdiği mücadele şiddetinde, bidatler, sapık ekoller, yanlış düşüncelere karşı da mücadele etmekteydi. İşte bu şehid Mutahhari’nin belirgin özelliklerindendi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir başka bölümünde ise Ayetullah şehid Mutahhari’nin eserlerinin üstün özelliklerinden bir diğerinin bu eserlerin her zaman dinamik ve canlı olması olduğunu belirterek, “o üstadın şehadetinden 30 geçmesine rağmen şehid Mutahhari’nin halen toplumun bugünkü mevcut ihtiyaç ve gereksinimlerini cevaplamasının sebebi o büyük insanın ihlâs ve sadakatiydi. Ne zaman ki derin bir düşünce ihlâs ve sadakatle birlikte olursa Allah Teâlâ o düşünceye, toplum için tükenmeyecek derecede bereket verir ve şehid Mutahhari’nin eserleri işte böyle bir özelliğe sahipti.”

Rehber İmam Ali Hamaney ayrıca konuşmasının bir başka bölümünde öğretmenlerin toplumdaki hayati rolüne temas ederek, öğretmenlerin sürekli olarak kendi görevlerinin büyüklük ve azameti şuuru içinde olmaları durumunda onların iman, gaye, çaba ve girişimlerinin kat kat artacağını belirtti.

Tüm öğretmenlerden kendi rollerinin önemine inanmalarını isteyen İslam İnkılâbı rehberi, “Eğitim ve öğretimde temel değişim planı temel bir iştir ve ihtiyaçlara, üstün hedeflere ve ülkenin insani imkânlarına uygun olarak gerçekleşmesi ve sonuçlanması gerekir. Ama bu, söz konusu temel değişimin başlaması ve tahakkukuna kadar mevcut programların durdurulması anlamına gelmemelidir” dedi.

Ülkenin tarihi geri kalmışlığına da temas eden Ayetullah Hamanei onların telafisinin büyük bir hareket ve atılımı gerektirdiğini belirterek, ülke ve İran halkının kendine layık konumuna ulaşması gerektiğini ve İslam dünyası için kâmil bir modele çevrilmesi gerektiğini söyledi.

“Böyle büyük bir amaca ulaşmak için İran halkının tüm ilahi vergisi insani, fikri ve yetenek kapasitesi devreye sokulmalıdır” Rehber İmam Ali Hamaney, İran halkının kendine layık olduğu konum ve makama ulaşması durumunda İslam dünyasının kaderini değiştirecek ortamı sağlayacağını ve İslam dünyasının kaderinin değişmesi sonucu ise dünyanın mevcut konumunun değişeceğini söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney ahlaki açıdan dünyanın mevcut koşullarını oldukça kötü tanımlayarak şunları söyledi: “İnsanlığın bu korkunç kaderini değiştirmek mümkün ancak bunun birinci şartı ülkede büyük bir değişim oluşturmak ve onun maddi ve manevi modele dönüştürülmesidir. Ülke’de her türlü değişimin temeli talim ve terbiyedir (Eğitim ve Öğretim) ve son 30 yıl içinde sağlanan alt yapılar dikkate alındığında gerçi uzun ve çetin bir yol gözükmektedir ama gelecek ufuk oldukça aydın ve parlaktır.”

Son 30 yıl boyunca olduğu gibi düşmanların bundan böyle de İran halkı ve kalkınmasına, başarılarına karşı düşmanlıkta bulunmasının beklenir bir olay olduğunu hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, “İran halkının tecrübesi şunu göstermiştir ki tehditler ve muhalefetler, ileriye yönelik bu hareketin yavaşlamasına sebep olamaz ve İran halkı kendi yolunu tam bir kudretle sürdürecektir. İleriye dönük harekette en önemli mesele şudur ki her kes kendi sorumluluğunu, vazifesini layıkıyla tanıyıp onu yerine getirmesidir” dedi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının son bölümünde ise eğitim ve öğretim bakanlığı sorumlularından, kendi büyük vazifelerini üstün bir çaba ve daha fazla bir çalışmayla takip etmelerini ve her zaman Allah’ın yardım ve lütfunu dikkatte bulundurmalarını istedi.

Rehber İmam Ali Hamaney’in konuşmasından önce eğitim ve öğretim bakanı Hacı Babai, eğitim ve öğretim bakanlığında temel değişiklikler için gerekli plan ve ön hazırlıkların tamamlandığını ve bu husustaki belgelerin ulusal belge olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, bu ulusal belgeyle ilgili resmi prosedürün tamamlanmasından sonra temel değişime gidileceğini söyledi.

Başa dön tuşu