İmam Ali Hamaneyİmam Ali Hamaney'in Konuşmaları

Rehber’in Özgürlük Filosu açıklaması

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi İmam Ali Hamaney’in mesajının tam metni şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

İşgalci Siyonist İsrail rejiminin insani deniz yardım konvoyunu vahşice saldırıya hedef edinerek işlediği cinayet, bu şer ve habis yönetimin kendi hayatının 7. on yılını doldurduğu çok büyük cinayetler halkasından diğer bir halkadır. Bu cinayet, Müslümanların bu bölgede özellikle mazlum Filistin topraklarında onlarca yıldır maruz kaldıkları acımasız, iğrenç girişimlerden bir örnektir. Bu defa bu konvoy İslami veya Arap özelliğini de taşımıyordu, bilakis tüm dünyadan hür ve özgür insanların beşeri vicdanlarını temsil ediyordu. Bu canice saldırı artık her kese şunu ispatlaması gerekir ki Siyonizm, Faşizmin yeni ve daha haşin, sert simasıdır ve bu kez insan hakları ve özgürlüğü iddiasında bulunan devletler ve özellikle ABD tarafından himaye olunmakta, yardım almaktadır.

Bu cinayet karşısında siyasi, medya, askeri, ekonomik destek veren ve her zaman onların bu gibi facia içerikli girişimlerine arka çıkan Amerika, İngiltere, Fransa ve öteki Avrupa devletleri ciddi olarak artık cevap vermeleri gerekir. Tüm dünyada uyanık vicdanlar artık şunu düşünmeliler ki günümüz insanlığı kritik Ortadoğu bölgesinde nasıl korkunç bir olayla karşı karşıyadır? Nasıl alçak, adi ve deli bir rejim bugün gasbedilmiş Filistin ülkesi ve mazlum Filistin halkına tahakküm etmektedir? Gazze’de bir buçuk milyonu aşkın kadın, erkek, çocuğun 3 yıldır her türlü ilaç, sağlık, gıda imkânından mahrum bırakılarak ambargoya tabii tutulmasının anlamı nedir? Her gün Gazze’de ve Ürdün nehri Batı yakasında gençlerin katledilmesi, işkenceye tabi tutulması ve hapse atılmaları nasıl yorumlanabilir?

Filistin artık yalnız bir Arap meselesi ve hatta yalnız bir İslami mesele olmaktan çıkmış, bilakis çağdaş dünyamızın en önemli insan hakları meselesi konumuna gelmiştir. Gazze’ye deniz yardım konvoyu göndermek gibi insani parlak simge girişimi, diğer onlarca farklı metotlarla tekrarlanmalı, devam ettirilmelidir!

Siyonist İsrail rejimi ve hamileri özellikle Amerika ve İngiltere artık dünya kamu oyunun uyanık vicdanlarının sarsılmaz, yenilmez azmini kendi karşılarında görmeleri ve hissetmeleri gerekir.

Arap devletleri çetin bir sınav içinde bulunuyorlar. Arap halkları artık onlardan kesin, kararlı teşebbüsler beklentisi içindeler. İslam Konferansı Teşkilatı İKT ve Arap Birliği, Gazze muhasarasına tamamen son verilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni siyonist sitelerin kurulmasının tamamen engellenmesi, özellikle Netanyahu ve Ehud Barak gibi siyonist canilerin yargılanması gibi taleplerinden kesin taviz vermemesi gerekir.

Mücahid Filistin halkı, Gazze yönetimi ve halkı da şunu bilmelidir ki oların habis düşmanı şu anda her zamankinden daha zayıf dönemini geçirmekte. Pazartesi günkü deniz cinayeti bu rejimin bir kudret nişanesi olmadığı gibi bu gasıp rejimin yok olmaya, fenaya yüz tuttuğunu, zevale yakın olduğunu göstermektedir. İlahi sünnet şuna taalluk bulmuştur ki zalimler kendi iğrenç dönemlerinin son anında bizzat kendi elleriyle kendi zevallerini daha da yaklaştırmaktalar. Önceki yıllarda Lübnan’a ve ardından Gazze’ye saldırı bu delice girişimler serisinden olup siyonist teröristlerin ebedi yok oluş uçurumun doğru daha da yaklaştırmıştır. Şimdide Akdeniz’de uluslar arası sularda yardım konvoyuna saldırı buna benzer manyakça girişimlerden bir diğeridir.

Filistinli bacı ve kardeşlerim! Hekim ve kudret sahibi Allah’a güveniniz tam olsun. Kendi gücünüze inanınız ve gücünüzü daha da artırınız. Nihai zafere yakininiz olsun ve biliniz ki

وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Allah, kendisine [dinine] yardım edenlere, mutlak surette yardım eder, zafer verir. (Hacc Suresi, 40.ayet)

Seyyid Ali Hamanei
1 Haziran 2010

Başa dön tuşu